Etkinlikler
Metafor

‘Metafor, istiare veya eğretileme, genelde edebiyatın kullandığı edebi araçlardan biri sayılır. Oysa metaforun şiirden, mimariye, mimariden sinemaya, sinemadan felsefeye kuşatıcı bir entelektüel kullanım alanı söz konusu. Gündelik konuşma dili de metaforlardan yararlanırken, gündelik yaşamın sofra adabından, giyim kuşama kadar bütün alanlarında da bir yapılandırma ögesi olarak karşımıza çıkıyor metaforlar…’ ** Hilmi Yavuz Cumhuriyet Dönemi önemli şair ve […]

İstanbul Şiir – Şehir

‘İstanbul için artık şiir yazılmıyor olmasından yola çıkılarak, kentin  lirik tahayyüle olanak vermeyişinin nedenleri, Georg Simmel’in ‘duyular sosyolojisi’ [Gefühlsoziologie] bağlamında ele alınacak; ağırlıklı olarak görme ve işitme duyularının Orhan Veli, Sezai Karakoç ve Ahmet Muhip Dıranas’ın İstanbul  üzerine yazılmış birer şiirindeki konumlarına ilişkin  sosyolojik okumalar yapılacak.’ ** Hilmi Yavuz Cumhuriyet Dönemi önemli şair ve yazarlarından […]

Katılımcı Tasarım

Tülin Kabis – Staubach, İstanbulludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yüksek Mimar olarak öğrenimini tamamladıktan sonra 1984 yılında Dortmund Üniversitesi’nde Doktora yapmak üzere Almanya’ya gitmiştir. 1986 yılından beri, Planerladen Derneği’nde yönetim kurulu üyesi ve bir anlamda derneğin bir uzantısı olan mimarlık ve şehir geliştirme bürosu (Büro für Architektur und Stadtentwicklung) BASTA’nın yöneticisi olarak çalışmaktadır. Prof. […]

Kent ve Heykel

Şehirler gülüm caddeleriyle değil Anıtını diktiği şairleriyle büyük oluyor ….. (Nazım Hikmet’in Sofya’dan isimli şiirinden) Giriş bölümünde; yontunun Dünya’da varoluşu ve gelişimi, Anadolu coğrafyasında ilk heykel okulları ve Türkiye’de heykelin kısa tarihinden sonra konferansta temel anlayış; Heykeltraş ve Mimarın ortak çalışmasında, kaide tasarımı ile heykelin çevre tasarımının kentlere kattığı değeri anlamaktır. Heykelin kendi var oluş […]

Sanat-Tasarım-Felsefe

“Bu konuşma, sanatın ve tasarımın hangi durumlarda birbirleri ile örtüştüğünü ve hangi durumlarda birbirlerinden ayrı anlamlara geldiğini açıklamayı amaçlıyor. Ayrıca, bu örtüşme ya da farklılaşma sürecini belirleyen üretim sistemleri ve felsefi bakış açıları da ortaya konuluyor.” Emre Zeytinoğlu, 1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren sergi açıyor. 1988’den bu yana […]

Şehir-Ekonomi

Bölüm: Türkiye Ekonomisi Hakkında Bir Mimarın Bilmesi Gereken 10 Şey Bölüm: Şehir ve Ekonomi Üzerine Notlar (Kavramsal Çerçeve ve Temel Meseleler) Bölüm: İstanbul’a Üç Farklı Perspektiften Bir Bakış Denemesi (Bölgesinden, Tarihten ve Ankara’dan)  *** Esen Çağlar, Umman Sultanlığı Planlama Yüksek Kurulu’nda Kıdemli Danışman ve Ankara TED Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı olarak görev almaktadır. Esen, Sanayi Politikası […]

Müze ve Sanat Diyalogları

Müze ve sanat ilişkisi, tarih ile çağdaş, kadim ile anlık arasındaki bitmeyen verimli gerilimi anlamak için önemli bir mecradır. Müze kurguladığı tarih anlatısı üzerinden otoritesini meşrulaştırırken, sanat ‘çağ’ının devinimleriyle hareket eder. Müze bir taraftan sanatı ‘disiplin’e edip tarihselleştirmeye çalışır, diğer taraftan ise sanatın yaratıcı yıkıcılığına ihtiyaç duyar. Sanat da, otoriteye karşı dururken diğer taraftan da […]