fbpx
Program Modülleri

Program Modülleri

Program toplam 15 haftalık üç ana bölümden oluşmaktadır.

İlk bölüm çalışmanın omurgasını oluşturan Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu’dur.

İkinci bölüm stüdyo çalışmalarını destekleyecek içerikte ve her çalışma dönemi farklı konu başlıklarına sahip olacak şekilde düzenlenecek seminer dizileridir. Seminer dizileri kendi içinde tarihsel-kuramsal konular ve teknik-yönteme ilişkin konular şeklinde iki alt başlıkta düzenlenecektir.

Üçüncü bölüm ise disiplinlerarası bir nitelikte programlanacak Cumartesi Aurası konferans dizisidir.

Katılımcıların, çalışma sürecinde iki temel konu üzerinde odaklanmaları hedeflenmektedir. Bunlardan ilki, tarihsel ve kuramsal konular ile tasarım eylemi ve pratik arasındaki ilişkinin kavranması; ikincisi ise mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinleri ile özellikle sosyal bilimler arasındaki etkileşimin ve ilişkinin geliştirilmesidir.