AURA Seminars
Mimari Eleştiri olarak Mimari Proje
Doç. Dr. Özgür Bingöl
Yok-Yerler
Doç. Dr. Arbil Ötkünç
Rafael Moneo (Yerin Fısıltısı)
Doç. Dr. Arbil Ötkünç
Oyun-Mekan Arayüzünde Gündelik Hayat
Yrd. Doç. Dr. Güldehan Atay
Mimarlıkta Geçirgenliğin Dönüşümü
Yrd. Doç. Dr. Tolga Sayın
Dil Diyagram ve Ölçeklerarası
Büşra Al
Kentsel Peyzaj
Arzu Nuhoğlu
Kentsel Tasarımda "Doğal ve Yapay" Kavramları
Doç. Dr. Ervin Garip
Mimari Çalışmalar için Yer Kavramı
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Koçyiğit