fbpx

AURA-İstanbul Sertifika Programı ile Mesleki ve Akademik Hayatınıza Bir Adım Önde Başlayın

Program

AURA-İstanbul Sertifika Programı, tasarım ve yaratım sürecini hem teorik, hem de pratik düzeyde ele almak, disiplinler arası bakış açısı geliştirmek ve kendi özel ilgi alanları üzerinde çalışma olanağı bulmak isteyen mimarlık, şehir planlaması, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve plastik sanatlar bölümleri başta olmak üzere, lisans derecesine sahip olan tüm genç meslek insanlarına açıktır.  Başvurular arasından seçilecek kişiler, ücretsiz olarak bu programa katılmaya hak kazanacaktır.

AURA İstanbul 2020 yılı Bahar Dönemi Sertifika Programı, 24 Şubat 2020 tarihinde başlayacak ve 15 hafta boyunca devam edecektir. Katılımcıların, program kapsamında düzenlenen, seminer, konferans, atölye ve gezilerin dinamik yapısına uyum sağlamaları ve dönem boyunca tam zamanlı olarak programda yer almaları beklenmektedir.

Sertifika Programı ve başvuru süreci hakkında merak edilenler Sıkça Sorulan Sorular sayfasında!

Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2020

Program Detayları

Sertifika Programı
Sertifika Programı, ilgi alanları ve deneyimleri farklı olan katılımcıların kişisel beklentilerine cevap verecek şekilde geniş kapsamlı olarak oluşturulmuştur.
Program Modülleri
Program Bölümleri oluşturulurken çalışma sürecinde tarihsel ve kuramsal konular ile tasarım eylemi ve pratik arasındaki ilişkinin; mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinleri ile özellikle sosyal bilimler arasındaki ilişkinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Tasarım Stüdyosu
Programın omurgasını “Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu” oluşturur. 2020 Bahar Dönemi’nde üretilecek projeler, Cem İlhan ve Devrim Çimen yürütücülüğünde “Metropolde Alternatif Yaşam/Mekân Tahayyülleri” teması etrafında şekillenecektir.

2020 Bahar Dönemi, Stüdyo Teması:

“METROTOPYA: Metropolde Alternatif
Yaşam/Mekân Tahayyülleri”

Programın omurgasını oluşturan Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu, geleneksel mimari stüdyo pratiklerinin sınırlarını aşarak, güncel kentsel meselelere disiplinler arası bakış açısı ile yaklaşıyor.

Stüdyo yürütücüleri Cem İlhan ve Devrim Çimen, dönemin ana temasını “METROTOPYA: Metropolde Alternatif Yaşam/Mekân Tahayyülleri” olarak tanımlıyor:

“Bu dönemin tasarım stüdyosunda farklı ölçeklerde konvansiyonel mekân üretme biçimlerini sorgulayan, zorlayan ve yeni yapma tasarlama biçimlerini devreye sokan bir anlayışın sınırlarını aramayı, mevcut duruma ilişkin yeni sorular sormayı ve yeni yolların araştırılmasını hedefliyoruz. Stüdyoda yapılacak çalışmalar salt fiziki mekâna odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda yeni toplumsal, ekonomik modellerin de hesaba katıldığı tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesini içerecektir. Bu arama/araştırmanın güzergahı ölçekten bağımsız ütopik/distopik senaryolar ile mevcut durumun alternatif yaşam/mekan tahayyülleri çerçevesinde eleştirel tahlili olabileceği gibi daha somut, katılımcıların sorunlu gördüğü belli bir “yer”e odaklı alternatif yaklaşım, model, mekân, yaşam önerilerini de içeren geniş bir skalaya yayılabilecektir.

Dolayısı ile bu dönemin konusu ana metinde tarif edilen bu kapsamlı ve çok boyutlu kriz durumuna ilişkin alternatif bakış açılarını ve mekâna yansımalarını çeşitli temsil yöntemleriyle görünür kılmaktır. Bu sayede yaşanan tıkanmışlık durumunu aşmaya yönelik tahayyüller tartışmaya açılabilecektir.”

Katılımcılar, dönem için belirlenen temadan hareketle, kendi ilgi alanı ve deneyimleri doğrultusunda, İstanbul’a ilişkin proje ve araştırma konusunu netleştirip, stüdyo yürütücülerinin danışmanlığında çalışmalarını geliştirme fırsatı bulacaklar. Stüdyo yürütücüleri ve dönemin teması hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Stüdyo Yürütücüleri

Stüdyo Yürütücüleri Anlatıyor:

Başvuru için Gerekli Belgeler

  1. Niyet Mektubu:
    – Katılımcı adayının, programa katılma amacı ve hedeflerini kaleme aldığı metin (En fazla 200 kelime)
    – Program kapsamında Metrotopya: Metropolde Alternatif Yaşam/Mekân Tahayyülleriteması çerçevesinde geliştirilecek,
    İstanbul ile ilgili araştırma/tasarım projesini kaleme aldığı kapsamlı ve açıklayıcı metin (En fazla 300 kelime)
  2. Güncel Özgeçmiş (CV)
  3. Çalışmaları İçeren Dosya (Portfolyo)
  4. İngilizce Yeterliliği Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (Program başvurularında ön koşul değil, tercih nedenidir.)

Dosya teslim formatları ve dosya boyutu şartları başvuru formunda yer almaktadır.

BAŞVURU
Program kapsamında geliştirmek istediğin, İstanbul’a yönelik araştırma / tasarım projene karar ver! Müracaat dönemi içerisinde başvuru için gerekli belgeler ile 7 Şubat 2020 tarihine kadar online form üzerinden başvurunu gönder.
MÜLAKAT
Başvurun değerlendirmeye alınacak. Eğer ön değerlendirme sürecini geçtiysen bizden bir e-posta alacaksın. Ardından seni arayarak, 15 Şubat Cumartesi günü AURA İstanbul’da yapacağımız mülakat için randevu vereceğiz.
SONUÇ
Mülakat sonrasında tekrar değerlendirme yapılacak. Değerlendirme sonucunu, 17 Şubat Pazartesi günü e-posta ile sana bildireceğiz!

Sertifika Programı Sürecinde Yer Alan Diğer Etkinlikler

Cumartesi Aurası Konferans Dizisi

Cumartesi Aurası, AURA-İstanbul’un sertifika programı dahilinde, herkese açık olarak düzenlenen, disiplinler arası nitelikteki konferans dizisidir. Mimarlık, şehircilik, sanat, teknoloji, felsefe dallarında tartışma, buluşma ve farkındalık ortamı oluşturmayı hedefler.

AURA Suare Mezunlar Buluşmaları

AURA Suare, AURA-İstanbul’un mezunlarını ve tüm dostlarını davet ettiği özel etkinlik serisidir. Tüm dönemlerin sertifika programı katılımcılarını, AURA Dostları ile bir araya getirmeyi hedefleyen etkinlik dizisinde sıcak bir sohbet ortamında söyleşiler gerçekleştirilir.

AURA Focus Konferans Dizisi

AURA Focus, AURA-İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, Sertifika Programı dahilinde düzenlenen,genç mimar ve tasarımcıları, yapı ürünleri ve üreticileri ile ortak bir platformda buluşturmayı hedefleyen seminer dizisidir.

AURA Crea: Atölye/Yarışma

AURA Crea atölyelerinde sertifika programı dahilindeki genç mimarlar ve tasarımcılar alışık oldukları ölçek ve tasarlama süreçlerinin sınırlarını aşarak; gruplar halinde tasarımlarını üreterek bir yarışmaya dahil olur. Başarılı bulunan grup yurt dışı seyahat ödülü kazanır!