fbpx
Program Modülleri

Program Modülleri

Program toplam 14 haftalık üç ana bölümden oluşmaktadır.

İlk bölüm çalışmanın omurgasını oluşturan Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu’dur.

İkinci bölüm stüdyo çalışmalarını destekleyecek içerikte ve her çalışma dönemi farklı konu başlıklarına sahip olacak şekilde düzenlenecek Seminer Dizileri‘dir. Seminer dizileri kendi içinde tarihsel-kuramsal konular ve teknik-yönteme ilişkin konular şeklinde iki alt başlıkta düzenlenecektir.

Üçüncü bölüm ise disiplinler arası bir nitelikte programlanacak Cumartesi Aurası Konferans Dizisi‘dir.

14 haftalık program sürecini, 2 hafta süren, Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu’nda gerçekleştirilen üretimlerin AURA İstanbul yayınına yönelik hazırlığı takip eder. 16 haftalık Sertifika Programı, araştırma/tasarım projelerinin teslimi ile sonlanır.

Katılımcıların, çalışma sürecinde iki temel konu üzerinde odaklanmaları hedeflenmektedir. Bunlardan ilki, tarihsel ve kuramsal konular ile tasarım eylemi ve pratik arasındaki ilişkinin kavranması; ikincisi ise mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinleri ile özellikle sosyal bilimler arasındaki etkileşimin ve ilişkinin geliştirilmesidir.