fbpx
AURA Sempozyum

Üretken Mekanlar için: Endüstri | Mekansal Planlama | Tasarım

Uluslararası Sempozyum
“Üretken Mekanlar için: Endüstri | Mekansal Planlama | Tasarım”

 

AURA Sempozyum; MIT ve Tel Aviv Üniversitesi işbirliği ile oluşturulmuş “Endüstri Şehirciliği” grubuna referansla ortaya çıkmış olan, ODTÜ Kentsel Tasarım ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programları ile Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) işbirliğinde çok disiplinli bir platform olarak tasarlanan “Endüstri Şehirciliği_Türkiye” platformunun katkıları ile düzenlendi. Sempozyumda, mimarlık, planlama ve iktisat alanlarından akademisyen, araştırmacı ve strateji uzmanları konuşmacı olarak yer aldı.

Program

13.15-13.30
Açılış Konuşmaları
Sinan İzgi (AURA İstanbul)
Esen Çağlar (PAL)
Olgu Çalışkan (ODTÜ)

13.30-14.15
Davetli Konuşma
Kent-Endüstri Bağlantısı: Değişen Dinamikler ve Gelecek Zorluklar
Ayda Eraydın (ODTÜ)

14.15-15.45 
Oturum 01: ENDÜSTRİYEL ŞEHİRCİLİĞE DOĞRU
• Yeni Endüstriyel Şehircilik: Üretim için Mekanları Tasarlamak
Tali Hatuka (Tel Aviv University)
• Üretim Aracı olarak Mimari Praksis: Eleştirel Bir Bakış Açısı
Güven Arif Sargın (ODTÜ)

15.45-16.00 Ara

 

16.00-17.15
Oturum 02: PLANLAMA VE TASARIM: ÇOKLU ÖLÇEKLİ BAKIŞ AÇISI
• Endüstriyel Dönüşüm ve Yeni Planlama Politikaları
Ayşe Nur Albayrak (Çanakkale Onsekiz Mart University)
• Üretimin Mimarisi: İmalathanelerden Makine Peyzajına
İlayda Güler, Esin Kömez (ODTÜ)


17.15-18.00 

Davetli Konuşma
Üretken Mekanlar İçin Geçmişten Geleceğe İmgelemler
Nina Rappaport (Direktör, Vertical Urban Factory | Kean University)

18.00-18.15  Ara

18.15-20.00 
Oturum 03: ENDÜSTRİYEL ŞEHİRCİLİĞE YÖNELİK TASARIM
• Pearl River Delta Bölgesinde Geleceğin Fabrikalarını Tasarlamak: Posthuman Landscapes Studio / MLA / HKU Güz 2018 – 2020
Merve Bedir (Hong Kong University)
• Long Island City’deki Endüstriyel Bölgelerin Yeniden İnşası: DUSP/MIT Bahar 2018 stüdyo deneyimi
Marie Law Adams (MIT)
• Yeni Nesil Endüstri Bölgelerini Tasarlamak:
Güz 2019 ‘Endüstriyel Şehircilik Stüdyosu’ ODTÜ, Türkiye
Olgu Çalışkan (ODTÜ), Esen Çağlar (PAL)

Yayın Linki