fbpx
Tasarım Stüdyosu

Tasarım Stüdyosu

Akademi’nin araştırma programı bir tasarım stüdyosu etrafında şekillenmektedir.

Güz Dönemi boyunca, koronavirüse (Covid-19) yönelik alınan önlemler nedeniyle, tüm seminer, konferans, etkinlikler online platformlarda gerçekleşecek; stüdyo görüşmeleri ise hem online hem de fiziksel mekanda, hibrit bir formatta düzenlenecektir. İstanbul’da ikamet etmek programa katılım şartı olmamakla birlikte, katılımcıların program kapsamında düzenlenen, hem dijital hem de fiziksel etkinliklerin dinamik yapısına uyum sağlamaları ve dönem boyunca tam zamanlı olarak programda yer almaları beklenmektedir.

Stüdyo, haftada iki kez toplanarak genel değerlendirmelerini, okuma tartışmalarını ve toplu tartışmaları gerçekleştirir.

Toplantılar uluslararası akademik düzeyde ve yapıcı eleştirel bir anlayış çerçevesinde yapılır.

Tüm katılımcılara, bireysel araştırma ve tasarım konularıyla bağlantılı olarak mimarlık ve şehircilik tarihi, kuramı ve eleştirisi alanlarında çeşitli okumalar verilecektir.

Stüdyo çalışmalarına paralel olarak katılımcılara iki ve üç boyutlu tasarım araç ve tekniklerini çeşitli yazılım ve sayısal medya platformlarıyla bütünleştirilebilmeleri amacıyla destek seminerler verilecektir. Söz konusu seminerler kapsamında, basit geometrik düzenlemelerden, karmaşık morfolojik sistemlere kadar, geniş bir konu yelpazesi ele alınacaktır.

Stüdyo çalışmaları, katılımcıların çizim, maket, diyagram, modelleme gibi analog ve dijital araçları kullanarak araştırma ve tasarım sorunlarını görselleştirme, keşfetme, test etme ve çözüm uyarlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Katılımcılar tasarım bazlı araştırma projelerini çalışma süresince birkaç kez tüm çalışma grubuna sunacaktır. Böylelikle, her katılımcı çalışmasıyla ilgili tutarlı bir anlatı geliştirerek fikirlerini sözel ve görsel olarak diğer katılımcılara iletecektir.

Farklı disiplinlerden meslek insanları ve eğitimcilerin bir araya gelmesinden oluşan ara ve nihai genel değerlendirmeler, katılımcıların çalışmalarıyla ilgili farklı bakış açıları geliştirebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Katılımcılara çalışmalarında gereksinim duyacakları tüm teknik, donanımsal ve mekânsal altyapı sunulmaktadır. Tasarım stüdyosunda, her katılımcıya ait iki ve üç boyutlu mimari ve grafik yazılımları içeren masaüstü bilgisayarın bulunduğu özel çalışma alanı, toplu sunum, seminer ve konferanslar için bir salon, ortak kullanılan bir maket atölyesi, baskı, kopya, tarama cihazları ve dijital kütüphane bulunmaktadır.