fbpx
Kurumsal
Hakkımızda

Küresel ölçekte gerçekleşen ve yakın gelecekte de yoğunlaşarak devam edecek olan kentsel nüfus artışı, özellikle metropol alanlarında daha büyük nüfus baskılarına, kültürel ve ekolojik tahribata yol açacaktır. İstanbul metropolitan alanı ise, bu küresel gerçeğin yoğun olarak yaşanmakta olduğu bir bölgedir.

Günümüzde gitgide daha karmaşık hale gelerek dönüşen kentsel/toplumsal yaşamı ve yapılı çevreyle kurduğu ilişkiler ağını anlamak ve anlamlandırmak için yeni bakış açılarına gereksinim vardır. Bir önceki yüzyıldan kalma, insanı, yapılı çevreyi ve doğayı modernist bir bakış açısıyla ayrıştırarak tanımlamaya çalışan yaklaşımlar artık yetersiz kalmaktadır. Konunun, özellikle mimarlık ve şehircilik eğitiminin ve üretiminin en önemli ilgi alanını oluşturması kaçınılmazdır.

Sorunlar bu kadar küresel ve karmaşık olunca, başa çıkabilmek için değişik uzmanlık alanlarının işbirliğine dayalı ortak üretimlere ve programlara gereksinim duyulacaktır. Bu amaçla mevcut eğitim kurumlarının programları dışında, kentsel konular üzerine yoğunlaşan farklı yapılarda ortamlar ve programlar oluşturulması karşımıza önemli bir  seçenek olarak çıkmaktadır.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul – da bu amaçla uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur.

Akademi, mimarlık, kentsel tasarım ve kentsel peyzaj konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlar. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.