fbpx
Sertifika Programı

Program

Akademi’nin araştırma programı, ilgi alanları ve deneyimleri farklı olan katılımcıların kişisel beklentilerine yanıt verecek şekilde geniş kapsamlı olarak oluşturulmuştur. Araştırma sürecinde mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında, tarihsel-kuramsal arka plana ve çözümlemeci boyuta odaklanılacak, mimarlığı kültürel bir üretim biçimi olarak kavrayacak çalışmalar sürdürülecektir.

Programın genel amacı, katılımcıların yapılı çevre üzerinden hem sosyal, hem politik, hem de ekolojik bağlamları anlamalarına, eş zamanlı olarak da tasarım, temsil ve uygulama teknolojileri konularında kavramsal ve teknik yeterlilik düzeylerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Akademi’nin tek yarıyıllık araştırma programı iki temel aşamadan oluşmaktadır:

1. Çözümleme
2. Tasarım

İlk aşamada katılımcılar, İstanbul’a dair bir yapı, alan veya kavram üzerinde araştırma yaparak, bireysel araştırma konularını belirleyecek ve farklı temsil araçlarını kullanarak çözümlemeci çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.

İkinci aşamada ise katılımcılar, çalışma alanlarıyla ilgili kavramsal yaklaşımlarını ve somut önerilerini geliştireceklerdir. Her katılımcının proje konusu ve araştırma alanı kendine özel olacaktır. Proje alanı ve araştırma konusu katılımcının ilgi alanı ve deneyimleri doğrultusunda programı yürütenlerle birlikte seçilecektir.

Proje ve araştırma konularının İstanbul’dan seçilmesinin amacı, içinde yaşadığımız bu karmaşık, bir o kadar da dinamik kentle ve onun koşullarıyla daha yakından ilişki kurmak için gerekli ortamı yaratmaktır.

Çalışma sürecinde farklı çözümleme, tasarım ve sunum araçlarını ve yöntemlerini kullanmak, sürekli değişim içerisinde olan bu dinamik kentin daha iyi yorumlanmasına katkıda bulunacaktır.

Program herhangi bir akademik derece vermemektedir. Katılımcılara çalışmaları tamamlandığında sertifika verilecektir.

Her dönem tamamlanan tasarım bazlı araştırma projeleri, Türkçe ve İngilizce dillerinde kitap olarak basılacaktır. Ayrıca çalışmaların özet versiyonları genel bir değerlendirme eşliğinde bir süreli yayınla kamuoyu ile paylaşılacaktır.