fbpx
Sıkça Sorulan Sorular

Sertifika Programı


AURA İstanbul kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur. Hiçbir yüksek öğretim kuruluşuna ya da enstitüye bağlı değildir.

Başvuranlardan ve katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmez. Katılımcı olmak için başvuru süreci sonucunda seçilmiş olmak yeterlidir. Katılımcıların program masrafları ise sponsorlardan elde edilen gelirlerle karşılanmaktadır.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi, şehir ve mimarlık üzerine sorgusu olan herkese açıktır. Mimari, iç mimari ve kentsel ölçekte araştırma ve proje üretmek isteyen, tüm disiplinlerin lisans mezunları başvuruda bulunabilir.

Sertifika Programına başvurmak için gerekli olan lisans derecesi; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, plastik sanatlar gibi mimarlık, tasarım ve mühendislik fakültelerinden olabileceği gibi, sosyoloji, antropoloji, edebiyat, ekonomi gibi sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmuş ve mimarlık/şehircilik üzerine çalışmak isteyen herkese açıktır.

Sertifika Programı, her bahar ve güz dönemi olmak üzere, yılda 2 kez düzenlenir.

14 haftalık program sürecini, 2 hafta süren, Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu’nda gerçekleştirilen üretimlerin AURA İstanbul yayınına yönelik hazırlığı takip eder.  Sertifika Programı, araştırma/tasarım projelerinin teslimi ile sonlanır.

2024 yılı Bahar Dönemi için başlangıç ve bitiş tarihleri:
Program Başlangıcı: 26 Şubat 2024
Program Sonu: 14 Haziran 2024 

Tam zamanlı katılım başvuru için ön koşuldur. Katılımcıların hafta içi her gün 10:00 – 18:00 saatleri arasında aktif olarak araştırma tabanlı tasarım projelerini geliştirmeleri ve Cumartesi Aurası konferanslarına, AURA Forum tasarım buluşmalarına, Exlibris AURA kitap söyleşilerine ve AURA Suare etkinliklerine katılmaları gereklidir.

Mümkün değildir. Çalışanlar ve eğitimine devam edenler için uygun bir program değildir.

Dönem boyunca; stüdyo görüşmeleri, tüm seminer, konferans, etkinlikler, AURA İstanbul’un Beşiktaş’taki ofisinde yüz yüze gerçekleşecektir.

Katılımcıların program kapsamında düzenlenen fiziksel etkinliklerin dinamik yapısına uyum sağlamaları ve dönem boyunca tam zamanlı olarak programda yer almaları beklenmektedir.

Sertifika Programı’nda bir dönem içerisinde yaklaşık olarak 18 katılımcı yer alabilir.
Bu sayı her katılımcının konforlu bir ortamda çalışabilmesi adına, mekansal koşullar gereği belirlenmiştir. Seçici Kurul’un tercihine bağlı olarak programda daha az veya fazla sayıda katılımcıya da yer verilebilir.

AURA İstanbul yalnızca sertifika programından oluşan bir akademi değildir. Akademi kapsamındaki gerçekleşen seminer dizileri, stüdyo çalışmaları, atölyeler ve geziler yalnızca program katılımcılarına açıktır. Ancak, AURA İstanbul ev sahipliğinde herkese açık olarak gerçekleşen Cumartesi Aurası seminerlerine, AURA Forum kapsamında gerçekleşen buluşma serilerine ve diğer etkinliklere dışarıdan da katılım mümkündür.

Herkese açık olarak düzenlenen etkinliklere Blog sayfasını takip ederek, e-posta listemize üye olarak ya da tüm sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Programı, tam zamanlı katılım sağlayarak, eğitim komisyonu ve yürütücülerin onayı ile, başarıyla bitiren katılımcılara, AURA İstanbul Sertifika Programı – Katılım Sertifikası verilmektedir.

Program herhangi bir akademik derece vermemektedir. AURA-İstanbul katılım sertifikası lisans, yüksek lisans, yahut YÖK’e bağlı herhangi bir bitirme belgesi ya da sertifika yerine geçmemektedir.

Başvuru Süreci


Üniversitelerin farklı mezuniyet tarihleri nedeniyle, adaylarımızdan gelen talepler doğrultusunda, başvuru süresi bir hafta uzatılmıştır. 2024 yılı Bahar Dönemi için başvurular 18 Şubat, Pazar günü saat 23.59’da sonlanacaktır.

Başvuru sayfasında yer aldığı üzere, başvuru için gerekli belgeler:

  1. Niyet Mektubu:
    – Katılımcı adayının programa katılma amacı ve hedeflerini kaleme aldığı metin (En fazla 200 kelime)
    – Katılımcı adayının bireysel ilgi alanları doğrultusunda program kapsamında geliştirmeyi planladığı, İstanbul ile ilgili araştırma/tasarım projesini ve stüdyonun ana teması ile ilişkisini kaleme aldığı açıklayıcı metin (En fazla 300 kelime)
  2. Güncel Özgeçmiş (CV)
  3. Çalışmaları İçeren Dosya (Portfolyo)
  4. İngilizce Yeterliliği Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (Program başvurularında ön koşul değil, tercih nedenidir.)

Dosya teslim formatları ve dosya boyutu şartları başvuru formunda yer almaktadır.

İngilizce yeterlilik belgesi, program başvurularında ön koşul değil, tercih nedenidir. Adayların, İngilizce çalışmaları okumak, tartışmak, araştırmak ve sunmak için yeterli bilgiye sahip olmaları, başvuru değerlendirme sürecinde bir tercih nedenidir.

Ana dili İngilizce olmayan tüm yabancı uyruklu adayların başvuru için YDS (en az 65), TOEFL IBT (en az 70) veya IELTS (en az 6.0) puana sahip olmaları gerekmektedir.

Tüm katılımcı adayları için, Covid-19 pandemisi boyunca, üniversitelerden veya dil okullarından edinilen sınav sonuç belgeleri veya sertifikalar da kabul edilecektir.

Program kapsamında geliştirmek / üretmek istenilen, araştırma / tasarım projesine karar verildikten sonra, müracaat dönemi içerisinde başvuru için gerekli belgeler ile online form üzerinden başvuru yapılabilir.

CV:

TC uyruklu adayların özgeçmişlerini Türkçe iletmeleri önerilir ve tercih sebebidir.
Yabancı uyruklu adaylar ise İngilizce özgeçmiş ile başvuruda bulunmalıdır.

Niyet Mektubu:

TC uyruklu adayların niyet mektuplarını Türkçe iletmeleri önerilir ve tercih sebebidir.
Yabancı uyruklu adaylar ise İngilizce niyet mektubu ile başvuruda bulunmalıdır.

Portfolyo:

Portfolyo, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanabilir.

Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu” kapsamında üretilecek projeler, yürütücülerin danışmanlığında şekillenecektir.

Daha önce çalışılmış bir konu olabileceği gibi, henüz sadece düşünme aşamasında olunan bir konu başlığı da olabilir. Başvuru belgeleri içeriğinde beklenilen araştırma / tasarım konusu yazımı, öznel bir fikirsel yaklaşımının aktarılmasını içermelidir. Daha önceden katılımcı adayının üzerinde çalıştığı bir konu ise ve eğer üzerinde üretimleri varsa; başvuru sürecinde iletilebilir.

Proje ve araştırma konularının İstanbul’dan seçilmesinin amacı, içinde yaşadığımız bu karmaşık, bir o kadar da dinamik kentle ve onun koşullarıyla daha yakından ilişki kurmak için gerekli ortamı yaratmaktır.

Program ve Tasarım Stüdyosu‘nda belirtilen teorik arkaplan ile uyuştuğu sürece, bu sınırlamanın dışına çıkılması da mümkündür.

Başvurular, AURA İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı Eğitim Komisyonu ve Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu yürütücüleri tarafından değerlendirilir.

23 Şubat Cuma günü ön değerlendirme sonuçları (olumlu veya olumsuz) e-posta ile adaylara bildirilir.

Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar, 23 Şubat Cuma günü e-posta ile bilgilendirilir. Telefon numaraları üzerinden de ulaşıp, mülakat için randevu verilir.

Mülakatlar 24 Şubat Cumartesi tarihinde AURA İstanbul’un Beşiktaş’taki ofisinde yüz yüze olarak gerçekleşecektir.

Mülakatlar, adaylar ile paylaşılan randevu gün ve saatinde (24 Şubat Cumartesi), 15’er dakikalık sürede, AURA İstanbul’un Beşiktaş’taki ofisinde gerçekleşecektir. Adayların yanlarında bir doküman bulundurmaları gerekli değildir.

Mülakatlar, AURA İstanbul’un Beşiktaş’taki ofisinde fiziksel olarak gerçekleşecektir. İstanbul’da bulunamayan adaylar ile mülakatlar Zoom üzerinden görüntülü ve sesli iletişim ile sağlanmak üzere belirli sayıda bir kontenjan ayrılmıştır.

Mülakat sonrasında tekrar değerlendirme yapılacak. Değerlendirme sonucunuzu, 24 Şubat Cumartesi akşamı, mülakat günü sonunda e-posta ile size bildireceğiz.

Tüm adaylar ile e-posta yoluyla iletişime geçilir ve sonuçlar paylaşılır. Programı katılmaya hak kazanan kişilerden katılımları konusunda teyit maili beklenir.

Her dönem uygulanacağı kesin olmamakla birlikte, başvuru ve mülakat sürecine bağlı olarak, bir yedek listesi belirlenebilir. Yedek listesinin oluşturulduğu durumda, bu listede yer alan adaylara e-posta yolu ile bildirim yapılır.