fbpx
İSTANBUL MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMALARI AKADEMİSİ

İSTANBUL MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMALARI AKADEMİSİ

Explore
Sertifika Programı
Sertifika Programı, ilgi alanları ve deneyimleri farklı olan katılımcıların kişisel beklentilerine cevap verecek şekilde geniş kapsamlı olarak oluşturulmuştur.
Program Modülleri
Program Bölümleri oluşturulurken çalışma sürecinde tarihsel ve kuramsal konular ile tasarım eylemi ve pratik arasındaki ilişkinin; mimarlık, planlama ve peyzaj mimarlığı disiplinleri ile özellikle sosyal bilimler arasındaki ilişkinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Başvuru
Program, mimarlık ve şehircilik konularında lisansüstü eğitim almayı ya da profesyonel kariyer yapmayı planlayan mimarlık ve şehircilik bölümlerinin lisans veya lisansüstü programlarından mezun tüm genç meslek insanlarına açıktır.
Amacımız

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi,
dünya kentlerinde ve özellikle İstanbul üzerinde çağın getirdiği çeşitli küresel ve karmaşık sorunların ağır baskı yaptığını gözlemektedir.  AURA-İstanbul, bu çağdaş sorunları anlamak ve başa çıkabilmek için çeşitli uzmanlık alanlarının birlikte çözüm üretmeleri gerektiğine inanır. AURA-İstanbul, bu işbirliğini sağlayabilmek amacıyla uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere yapılanmış kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. En önemli iki hedefinden ilki, sertifika programı aracılığıyla ilgili alanların mezunlarını akademik ve profesyonel hayata hazırlayacak araştırma ve eğitim ortamını sağlamaktır. Diğer hedefi ise, burada üretilecek araştırma ve tasarım projeleri ile bir İstanbul veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Hasfırın Caddesi, Sinanpaşa İş Merkezi Kat.4, Beşiktaş, 34349, İstanbul 

0212 261 41 00  [email protected]