fbpx
Cumartesi Aurası
Video Arşivi

AURA İstanbul

Türkiye’de Mimarlığın 100 Yılı: Söylem – Tarih – Bilgi Üretimi

Erhan İşözen “Ortaköy: Bir Semtin Arayüzü”

Pelin Özgen Piker “Mimarlığın İletişimi”

Charlie Hailey, Bahar Aktuna, Berna Göl “Design/Build as Research ”

Oral Göktaş “Tamir Dükkânı”

Murat Azizoğlu ”Hayat Oyunu”

Funda Uz ”Mimarlık Araştırmalarında Teknoloji ve Malzeme”

Hayriye Eşbah Tunçay “Kentin Ateşini Düşürmek!”

Zeynep Gül Ünal “Afet ve Korumanın Helisel Döngüsü”

Tamer Aker “Deprem ve Ruh Sağlığı: Ne Yaşıyoruz?”

Sibel Salman “Afete Dirençli Şehirler”

Zeynep Gül Ünal “Afet ve Korumanın Helisel Döngüsü”

Tamer Aker “Deprem ve Ruh Sağlığı: Ne Yaşıyoruz?”

Sibel Salman “Afete Dirençli Şehirler”

Ufuk Doğrusöz & Nevin Kutlu “Yeniden Bir Kent Kurulabilir mi?”

 Oğuz Cem Çelik “Mimarlık ve Mimar Depremin Neresinde?”

Yeşim Kösten “Depreme Çok Disiplinli Bakış: Yerbilimleri/Şehircilik/Mimarlık”

Aslı Özbay “Anadolu Kırsalında Koruma ve Dönüştürme Meseleleri”

Ufuk Doğrusöz “Mimarlık Araştırmalarında Kavram Karmaşası”

Beral Madra “Chto Delat? Ne Yapmalı?”

 Necmi Karul “Taş Tepeler: Karahantepe Kazısı”

Seppo Salminen & Hüseyin Yanar “Art & Architecture”

Gevher Gökçe “Başlangıçta Sadece Ölüm Vardı Sonra Meksika”

Ersen Gürsel “Yeni Olan Zamansızdır”

Emre Zeytinoğlu “Benim Gibi Makineler” ve Onların Sanatı”

Ali Akay “Post-kolonyal Dönemde Düşüncenin Macerası”

Nilüfer Ergin “Ortak Yaşam Alanlarında Mekâna Özgü Heykel Uygulamaları”

Defne Koz “Tamamen Farklı Bir Dünya için Her Zamanki gibi (Düşünen) Tasarımcı”

Kaarina Kaikkonen & Hüseyin Yanar “Art and Architecture”

Ufuk Doğrusöz “Postmodernizm’cilik 4: Mimarlık ve Mimarlık Söylemlerinde Fuko, Dölöz, Derida vesaire”

Ufuk Doğrusöz “Postmodernizm’cilik-3: Fransız Kökenli Bir Amerikan İcadı”

Muse VR “Mimarlık ve Sanat Ekseninde Metaverse ve NFT”

İhsan Bilgin “Sanat Özgürleştirir mi?”

Ayşe H. Köksal “Müze, Mekân ve Bellek: İstanbul Resim ve Heykel Müzesi”

Juhani Pallasmaa & Hüseyin Yanar “Art in Architecture”

Ufuk Doğrusöz “Mimarlıkta Bilimsel Araştırma”

Sinan Niyazioğlu “Alfabe ve Matbuat”

Ute Schneider “Re-Activate by Adaptive Re-use”

Meral Ekincioğlu “Hacking! COVID-19: Science in Architecture and Urban Systems”

Tansel Korkmaz “Değişim ve Süreklilik”

 Elif Kendir B. & Zeynep Turan “Yabankent”

Aydın Hasan Polatkan “Sinema ve Mimarlık Arasında: Barok Üzerine Düşünceler”

Lesley Lokko “Burning Down the House”

Ece Ceylan Baba “İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar”

Koray Malhan “Bir İhtimal Daha Var…”

Celal Abdi Güzer “Mimarlık Eleştirisinin Sınırları”

İnci Eviner “Psişik Bir Coğrafyada Gezinti”

İhsan Bilgin “Gerçek” Olarak Gayrimenkul Sektörü

Bahanur Nasya “Community-led Development”

Orhan Esen”Soğuk Savaş Sonrası Mekan Politikaları: Berlin Humboldt Forum, Üsküp 2014, İstanbul Yeni Taksim”

Hüseyin Yanar “Dünya Durunca: Eskiz, Proje ve Yaşam Üzerine…”

Esen Çağlar & Olgu Çalışkan “Şehir ve Ekonomi 4”

Fabrizio Casaretto “Sébah & Joaillier Merceğinden Osmanlı”

Emre Zeytinoğlu “Bir ‘Yer’ Olarak Ada ve Sınırları”

Belkıs Uluoğlu “Tasarım  Düşüncesi ve Araştırmaları”

Hilmi Yavuz “Felsefe ve Resim Tarihinde Kopuşlar ve Paralellikler”

Özlem Yalım “Tasarımda ve Tasarımcıda Çok Katmanlılık”

Ali Kabaş “Havadan ve Karadan Mimari Yansımalar”

Ufuk Doğrusöz “Postmodernizm’cilik 2/3: Bir İdeolojik Sahtekarlığın Otopsisi”

And Akman “Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi”

Hakan Gürvit “Nörobilim Penceresinden Yeni”

Koray Malhan “Üretken Mekan”

Muse VR “İnteraktif Medya Sanatı – 2”

Ufuk Doğrusöz “Postmodernizm’cilik 1: Tarihsel Kökenler”

Tansel Korkmaz “Ütopya; Ne Seninle Ne Sensiz”

Esen Çağlar “Şehir ve Ekonomi 3”

Tim Cutts “Planning for Growth: London”

Murat Germen “Kentlerin ‘Aura’ları Var Mıdır?”

Zafer Akay “İstanbul’da Art Deco”

Orhan Esen “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e: Mekankırım ve Süreklilik”

Herkes İçin Mimarlık “Birlikte Yapmak”

Lacol, Cristina Gamboa Masdevall “To Build Housing, To Build Community”

Burak Boysan “İki Nesil Bir Şehir”

Muse VR “İnteraktif Medya Sanatı – 1”

Murat Güvenç “İstanbul’un Gelişimi ve Sosyal Coğrafyası”

Serhat Kiraz “Analemma ve Öncesi”

Esen Çağlar “Şehir ve Ekonomi – 2”

Emre Zeytinoğlu “Antik Dönem ve Modern Estetik”

Belkıs Uluoğlu “Mimarlar-Tasarım-Geçmişten Hikayeler”

Eren Aksu “Sanal Gerçeklik”

Tülin/Reiner Staubach “Katılımcı Tasarım Yaklaşımları”

Hilmi Yavuz “Metafor”

Oylum Öktem İşözen “Kent ve Heykel”

Emre Zeytinoğlu “Sanat-Tasarım-Felsefe”

Esen Çağlar “Şehir ve Ekonomi – 1”

Ayşe H. Köksal “Müze ve Sanat Diyalogları”