fbpx
AURA Alumni: Arek Qadrra & Beste Kopuz

Arek Qadrra 

Beste Kopuz

Sanatçı İkilisi
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

“Z” Ekseninde Boşluk Mülkiyeti

Bu çalışma, hava hakkı ve mülkiyet kavramları üzerine, boşluk-doluluk, hukuk ve mimarlık tartışmaları bağlamında, bizim gibi sanat kökenli iki araştırmacı için, bir başlangıç noktası oldu. Kent bağlamında mekansal boşluk algısı ve kültür-doğa karşıtlığı, negatif pozitif hacim sorunsalları dikey eksende araştırıldı. Mimarlık disiplininde mülkiyet ve hava hakkı konularını irdeleyerek boşluğun nasıl tanımlandığı, tasarlandığı ve nasıl sahiplenildiği üzerine proje geliştirmek hedeflendi.

Çalışmanın doğrultusuna istinaden, daha çok yerin yüzeyi ve üstü baz alınarak, şehrin tüm kamusal ve özel yapılar bütününün (şehir silüetinin) dikey eksende (kültürün genel olarak boşluk kabul ettiği) havada kapladığı alan, hacim ve mülkiyet konuları incelendi.

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet, Hak, Hukuk, Boşluk, Boşluğun Mülkiyeti, Dikey Kent, Hava Hakkı