fbpx
AURA Alumni: Aslıhan Gürbüz

Aslıhan Gürbüz

Mimar
Kadir Has Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Kentin İçindeki Kentler: Boyutlar Arası Mekan Arayışları

Gelecekte oluşabilecek şekillenebilecek kentleri düşünürken ortaya çıkmış bu çalışma insanın zihnindeki mekanlara odaklanmış fiziksel olarak var olunan mekanın zihinde arayışlarını yapmış ve izlerini aramıştır. Günlük hayatın getirileri, çıkmazları ile ulaşılmak istenen dünya ve uzaklaşılmak istenilen dünyanın arasındaki bağı insanın kaçtığı noktalarla ve eylemlerle sorgulamaya çalışmıştır.Özellikle gerçek, sanal, düş, zaman kavramlarına yoğunlaşılmış ‘gerçekten kaçış’ kavramı üzerinde durulmuştur. Değişen dünyanın gerçekliği ile gelecekte oluşabilecek sanal dünyaların insan zihninin kaçışları ile ilişkisi aramıştır.

Anahtar Kelimeler; bilinç, düş, gerçek, kaçış, sanal, sonsuz, zihin, yanılsama