fbpx
AURA Alumni: Ayçıl Yılmaz

Ayçıl Yılmaz

Mimar
Yeditepe Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Bir Organizma Olarak Boşluk: Varlıkların Hemzemindeki Temsili

İlk olarak, boşluk sözcüğünün etimolojik anlamına baktığımızda, Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “boşluk” “oyuk, çukur, kapanmamış yer”, “boş olan yer”, “kesinti, kopukluk”, “eksiklik, yoksunluk duygusu”, “boş olma durumu” olarak tanımlanır. (http://www.tdk.gov.tr). Kelime anlamı açısından genel olarak yoksunluk durumuna, var olmayana karşılık gelmesi, tanımını doluluk, kütle ve var olan gibi karşıt kavramalar üzerinden oluşturduğunu görüyoruz. Aynı zamanda boşluk sözcüğü mekan, yer, alan, uzay, oda gibi sözcüklerle bir arada düşünülmekte hatta birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.

Buna göre boşluk, genel anlamda olmayana/var olmayana/eksik olana/yoksunluğa karşılık gelmektedir. Aslında Doluluktan yoksun olana boşluk olarak tanımlıyoruz. Boşluğun tarihteki kavramsal anlamlarına bakarak bu bakış açısını nasıl oluşturduğumuz görebiliriz. Boşluğun bu negatif anlamı yerine pozitif anlamı aranmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent Yaşamı, Etkileşim, Karşılaşma, Hiyerarşi, Değişim, Mekan, Hareket, Zaman