fbpx
AURA Alumni: Ayşe Melis Göksan

Ayşe Melis Göksan

Mimar
Rhode Island School of Design
Royal College of Art

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Her Şey Meydanda: Beyazıt Meydanı

Beyazıt Meydanı Projesi, İstanbul’un tarih boyunca kesişim merkezi olan Beyazıt Meydanı üzerine geliştirilmiştir. Projede meydanın tarihi araştırılıp günümüzdeki durumu incelenerek meydanın geleceği üzerine öneride bulunulmuştur. Tasarı önerisinde meydanın bütünlüğünü sağlamak, tarihi önemini vurgulamak ve şehirdeki yerinin farkındalığını artırmak hedeflenmiştir.

Beyazıt Meydanı, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet olmak üzere üç ayrı dönemin kesiştiği değerli bir alandır. Çok katmanlı tarihi ele alındığında Mese ve Divanyolu’nun buluştuğu bu alan, günümüzde halen ilim, din ve sanatın bir arada var olduğu değerli bir alan olarak kesişim noktası olma özelliğini sürdürmektedir. 1960’larda Turgut Cansever’in görüşüyle şekillenmeye başlayan meydanda kot farkının setler yoluyla çözülmesi meydanın bölünmesine yol açmıştır. Meydanı tanımlayan üç ana yapı olan medrese, camii ve üniversite kapısı arasındaki ilişki, üniversite kapısı önünde yer alan setler nedeniyle kurulamamakta, kapı ve Marmara Denizi aksı tanımlanamamaktadır.

Bu projede, esenlik teması altında meydanı birleştiren bir zemin eğimi ve kuru havuz, meydanda erişilebilir seyir terasları ve meydanı kapsayıcı kılan tarihi izdüşümleri üzerine tasarım önerileri sunulmaktadır. Yaya öncelikli ve kullanıcı ergonomisine uygun tasarlanan yeni meydan, tarihi divanyollarının buluştuğu Beyazıt Meydanı’nın tarihsel kentsel kimliğinin geleceğe taşınmasına zemin oluşturmaktadır.