fbpx
AURA Alumni: Ayşe Yeşildağ

Ayşe Yeşildağ

Mimar
Yıldız Teknik Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Küresel İkonizm: İstanbul Üzerinden Bir İnceleme

Araştırma, küresel kent, ikonik mimari ve star mimar kavramlarını odağına alarak İstanbul’un bu kavramlarla ilişkisini/konumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, ikonik mimari ve yirmi birinci yüzyıl ikon yapıları üzerinden değerlendirme yapılarak geliştirilmiştir.

İstanbul’un ikonik mimariyle ilişkisini belirli parametreler üzerinden irdeleyen bu çalışmada; İstanbul’un yeni ikon arayışını ve İstanbul’a yeni ikon üretmenin gerekliliği küresel kentlere ait ikonik mimari örnekleri üzerinden tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: küreselleşme, mimarlığın küreselleşmesi, kent, küresel kent, gawc, ikon, ikonik mimari, star mimar, bilbao etkisi, tüketim toplumu, tüketim nesnesi