fbpx
AURA Alumni: Azime Irmak

Azime Irmak

Şehir Plancısı
Dokuz Eylül Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Kentsel Bellek Üzerinden Boşluk Kavramının İncelenmesi

Çalışmada, boşluk ve bellek kavramlarının anlamları ve ilişkileri üzerinden, ‘boşluk, kentsel belleğin aktarılmasında bir arayüz olabilir mi?’ sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu nedenle bellek – mekân ilişkisi ‘kentsel boşluklar’ bağlamında tartışmaya açılmaktadır.

Çalışmanın başlangıcında, belleğin zaman, mekân, bireysel ve kolektif yönleri tartışılmaktadır. Belleği mekân aracılığıyla düşünmek ve daha iyi açıklayabilmek için İzmir eski kent merkezinde bulunan Anafartalar Caddesi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Belleğin mekânla kurduğu diyalog; sokak, meydan, avlu, otopark gibi kentsel boşluklar üzerinden incelenmektedir. Çalışmanın son kısmı, kente entegre olamayan artık/erişilemeyen boşlukların birer anıt mekân olarak değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anıt Mekanlar, Bellek, Boşluk, Hafıza, Hafıza Mekanları, Hafıza Mahalleri