fbpx
AURA Alumni: Beyza Nur Öztürk

Beyza Nur Öztürk

Mimar
Yeditepe Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Kamusal ve Ekolojik Döngüsel Yamalar

Bu projenin ana sorunu İstanbul’da kamusal yeşil alan problemi üzerine araştırmak, düşünmek ve potansiyelleri keşfetmektir. Proje sadece Sultanbeyli özelinde değil, kamusal yeşil alan ve sosyal donatı konularında İstanbul’un birçok yerinde karşılaştığımız benzer durumlar karşısında kullanılabilecek uyarlanabilir bir sistem önerisini geliştirmeyi hedefler. İstanbul genelinde yapılan kişi başına düşen ‘aktif yeşil alan’ araştırmasından sonra, bu miktarının 0.54 m² olduğu Sultanbeyli çalışma alanı olarak seçilmiştir. İncelenen bölgede ise öneri olarak mevcut dere aksı merkez olacak şekilde, kademeli olarak ve farklı yöntemlerle derenin özgür bırakılması ve bu alanların kamusal yeşil alan ve sosyal donatı kurgusuna katılması hedeflenmiştir. Belirlenen müdahalelerle kamusal yeşil alan miktarının 10 kat artması ve sosyal donatının 2 kat arttırılması sağlanabilir. Çünkü kamusal mekandan bahsederken, özellikle kamusal yeşil alanlardan sadece bugünü ve yaşadığımız çevreyi düşünemeyiz. Doğal sınırlar bizim hayal edebileceğimizden çok daha güçlü ve nesiller boyunca, bizden önce de sonra da varlıklarını devam ettirecek olanlar. Konuya bu şekilde bakarsak, bu alanlara yapılacak herhangi bir müdahalenin, tüm siyasetten ve ideolojilerden bağımsız bir bilinçle tüm evren için, geçmişler ve gelecek olanlar için düşünülmesi gerektiği vurgulanmak ve olasılıklar gösterilmek istenmiştir. Doğanın sürekliliği kamusal yaşamın da sürekliliği değil midir?