fbpx
AURA Alumni: Beyzanur Özteker

Beyzanur Özteker

Mimar
Maltepe Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Moda’da Mahalle Kavramının Zemin Kotları Üzerinden İncelenmesi

Günümüzde yaşam şekilleri birçok sebeple farklılaşmaya başladı. Nüfusun, büyük ölçekli kentlere yerleşimin, iş olanakları, eğitim koşulları gibi sebeplerle artması, şehirde yaşam şekillerini etkilemeye başladı. Dışarda geçirilen vaktin azalması, çoğu insanın evden işe, işten eve gidip geldiği bir rutinde sokaklarla olan bağlantısının azalması, sıkışık binalarda yaşam dolayısıyla mahalle kültürünün yavaşça izini kaybettirmesi söz konusudur.

Belli başlı sokaklar daha çok tercih edilirken bazılarının ise görünürlüğünün azalması, sokakların kendi içinde kutuplaşmasına yol açmaktadır. Bu uzaklaşmalar öncesinde mahalle kavramı ve sıcaklığı üzerine odaklanılmıştır. Mahalle kavramı, sokak ilişkileri bakımından çevresinde bulunan mekanlarla, komşularıyla ve oradan geçenlerle kurulan bağların dışavurumudur. Sokakların, sadece geçip gidilen yerler değil, bulunduğu semti tanımlaması, insanları birbirleriyle buluşturma potansiyelleri, yaşayanların mahalle kültürüne katkıları mahallenin karakterini oluşturan etmenlerdendir. Bu çalışma mekanın içinden dışarıya düşüncesiyle, sokak potansiyellerini yeniden düşünmek amacıyla yolculuğuna başlayan bir proje süreci olarak tanımlanabilir.

Bu noktada, mahalle, sokak yaşantısı gibi kavramları ve kültürü kendi içinde yaşatmaya devam eden, yoğunluk içinde kendi kimliğini halen korumaya çalışan nadir semtlerden biri olan Moda semti özelinde zemin kotları üzerinden mahalle kavramına yeniden bakış ele alınmıştır.