fbpx
AURA Alumni: Burak Avcıoğlu

Burak Avcıoğlu

Mimar
Dokuz Eylül Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

Mekanda Zamansızlığın Adaptive Re-use Kavramı Üzerinden İzmir Darağaç Bölgesinde Ele Alınması

İzmir Liman arkası bölgesi sahip olduğu eski endüstri yapıları dokusuyla İzmir’in belleğinde çok önemli bir yere sahiptir ancak bu önem günümüzde sadece geçmişte sınırlı kalmakta ve bölge işlevini yitirmiş bir çok nitelikli yapıyla hayalet rolü üstlenmektedir. Alan kentlinin en yoğun kullandığı kamusal alanlara, yollara, sokaklara sırtını dayamaktadır ancak alanın kentli ile etkileşimi oldukça sınırlıdır. Bölgedeki yapıların işlevleri zamana yenik düşmüştür ancak strüktürleri ve ruhları hala korunmaktadır.

Çalışmanın amacı bölgede 21. yüzyılda yeniden işlevlendirilmeye başlanan yapıların yanında atıl kalanlara, bölgenin geneline totaliter bir yaklaşımla bakılarak yeni işlevler önermek ve bölgeyi kente yeniden kazandırmaktır.