fbpx
AURA Alumni: Burak Karaca

Burak Karaca

İç Mimar
İstanbul Kültür Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

Yarının Okulları ve Eğitime Dair Yaklaşımlar

Gelecekteki eğitimin ve okulların nasıl olacağına dair  yaptığım bu çalışmayı genel hatlarıyla üç aşamada yürüttüm. Bu üç başlığımı kavramsal  araştırmalar, tarihsel analizler ve örnek prototip bir tasarım oluşturmakta. İlk başlığım olan kavramsal araştırmalara Rousseau, Kant gibi düşünürlerin eğitim hakkındaki düşünceleri ele alarak başlandı.Sonrasında bu araştırmaları OECD raporları, çeşitli ülkelerin eğitim politikaları (Finlandiya, Almanya, Güney Kore…) üzerine yapılan araştırmalar sonucu proje için düşünsel bir temel hazırlandı.

İkinci başlığım olan tarihsel analizler kısmında ise antik yunan,kilise okulları,medreseler ve yakın çağ okullarının politikaları ve mekansal karşılıklarını analiz ettim.Bu araştırmalara yakın çağın eğitim anlayışını önemli ölçüde değiştiren olaylara yakın ölçekten bakarak, değişiklikleri saptadım. Son olarak da 13.yy dan bu yana Türk eğitimindeki politikaları ve mekansal gelişmeleri daha yakından incelendi.

Üçüncü aşamada ise buraya gelene kadar elde edilen kazanımların mekandaki karşılığını bulmak için belli başlı tasarım kriterleri belirlendi. Belirlenen bu kriterler sonucu genel mekan organizasyonundan en temel eğitim mekanı olan sınıfa kadar bazı tasarım kararları alındı.Bu alınan kararlarının temelleri mümkün olduğu kadar açıklanarak proje sunuma hazır hale getirildi.