fbpx
AURA Alumni: Çağatay Çomaklı

Çağatay Çomaklı 

Mimar
Atatürk Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

İstanbul’un Kentsel ve Kırsal Dinamiklerinin Sinemasal Gerçekliği

‘‘İstanbul’da gündelik yaşamda kentsel ve kırsal dinamikler tüm çıplaklarıyla göz önüne serildiğinde bizlere ne söyler?’’ sorusuyla başlayan çalışmada, fotoğrafçılık disiplini araştırma sürecine dahil edildi. Yapılan araştırmalar ve gözlemler sonucunda sonuç ürünün bir kısa film olması kararlaştırıldı. İzleyicinin, hazırlanan görseller ve videolar üzerinden, kentsel ve kırsal dinamikler üzerine sorgulamalar yapabilmesini sağlamak, araştırmanın strüktürünü oluşturdu.

İstanbul’un kentsel ve kırsal yaşamındaki rutinler, anlar, gerçeklikler; Dzigo Vertov’un ‘’Sinemanın asıl işlevi belgelerin, gerçeklerin, hayatın, tarihsel süreçlerin kayda geçirilmesidir. Sahnelenmemiş şekilde çekilen hayatın her anı, gizli kamerayla ya da benzer bir teknikle hayatta olduğu haliyle gizli çekilen, habersiz yakalanan her kare, film şeridine kaydedilmiş bir gerçeği,film gerçeğini yansıtır.’’ alıntısından yola çıkılarak hazırlanan kısa film ile aktarıldı.