fbpx
AURA Alumni: Can Coşar

Can Coşar

Mimar
İstanbul Gedik Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Post Apokaliptik Metropolis İstanbul – 2136

Araştırma sürecinde, İstanbul’da Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar ilçelerinden oluşan 3 ana kara parçası, bu kara parçalarını birleştiren Marmara denizi ve Haliç’in ekoton bölge olarak ele alıp, bu bölgelerde tarihte gelişen yapılaşma ve dikim süreci kronolojik olarak incelenmiştir, buna bağlı paralel olarak ulaşım hareketliliği analizleri yapılmıştır.

Yapılaşma, ulaşım, dikim, büyük depremlerin yer aldığı analizler, çapı 250 yılı tam tur olan Helezonik Zaman Döngüsü’nde çakıştırarak, İstanbul kronolojisi çıkarılmıştır. Verilerden elde edilen sentezler doğrultusunda, geleceğe yönelik çeşitli spekülatif senaryolar oluşturulmuştur. Kritik olayların yön verdiği kırılma noktaları ve onun tetiklediği altı gelecek belirlenmiştir.

Projenin amacı; yapılaşma ve nüfusun sürekli artmasının yanı sıra, beşerî coğrafi müdahalenin sınırlarını fazlasıyla aşmanın sonuçları hakkında fikir edindirmek ve hatayı göstererek olması gerekene yönlendirmektir. Seçilen gelecek hikayesinin, günümüzden 2136 yılına kadar olan sürecin, eleştirel bir senaryo ile çeşitli kolajlamalar yaparak sesli hikâye eşliğinde videosu oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: metrotopya, deprem, gelecek, post apokaliptik

  • Projeyi incelemek için tıklayın.
  • Projeye ait videoyu izlemek için tıklayın.