fbpx
AURA Alumni: Cankat Seyret

Cankat Seyret

Mimar
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

Fikirsel Üretim Mekanlarında Dün-Bugün-Yarın

Fikirsel üretim süreçleri bir kentin sosyokültürel seviyesini belirleyen en önemli etmenlerden biridir. Kentin içinde var olan üretici entellektüellerin, üretim kalitelerini etkileyen faktörlerden kente ait pek çok madde sayılabilse de, entellektüel üretkenlerin de bulundukları kenti ihya edebilecekleri çıktılar sunmaları ve olumlu bir yönelim sağlamaları kentin refah düzeyi için katkı sağlar. Constant’ın Yeni Babil’de söylediği gibi, mekanın deneyimi oluşturmasındansa, deneyimin kendine uygun mekanı tasarlaması, yapılacak olan eylemin deneyim kalitesini optimum düzeye çekebilir.

Günümüzde yapay zekanın pek çok profesyonelin yerine geçmiş, kapitalizm ve finansal baskının pek çok üretken bireyi demoralize etmiştir. Bu sebeple fikirsel üretim deneyimini özgürleştiremediğimiz bir durum söz konusudur. Deneyimin tüm çevresel faktörlerden arındığı, saflaştığı ve özgürleştiği senaryolar ile ideal bir kent ütopyası aranırken, başka açılardan distopya temelleri atılır.
Araştırma süresince kent metabolizmasını; kentlere yüzyıllardır şekil veren, üretim, para gibi kavramların sorgulaması yapılmıştır. Bu kavramların nasıl dönüştüğünü, dün ne olduklarını, bugün ne olmakta olduklarını incelerken, yarın ne olacaklarını sezinlemeye çalışılmıştır.