fbpx
AURA Alumni: Cemre Türegün

Cemre Türegün

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Bursa’da Zihinsel Erişimin Öznel Bir Sözlük Üzerinden Okunması: Yer’in Kimliği

Toplumsal gelişmeler ile mekân arasındaki karşılıklı olarak birbirini üreten bir ilişki vardır. Bu karşılıklı ilişkide kent, belleğin mekânsal olarak üretildiği fiziksel bir düzlem olarak karşımıza çıkar. Kentler bu anlamda, farklı deneyimlerin farklı biçimde ifade edildiği yerlerdir (Ringas vd., 2011, s.326). Bu deneyimler ise bireylerin, yaşadıkları kente ilişkin bir genel görüş geliştirmesi ve sonucunda bir idealleştirme yaparak kentin kimliğini belirlemesini sağlamaktadır (Tekeli, 1991, s.80). Bu çalışmada bu diyalektik ilişkinin etkileriyle fiziksel çevre algısının bellekteki temsillerinin aranmıştır.

Temsillerin tek bir mekânsal öğe ya da bütün bir kentin görünen somut varlığının ötesinde, bellekteki soyut karşılıklarını anlamak için algıya ve öznelliğe öncelik verilmeye çalışılmıştır. Araştırmada gerçekliği yeniden ele alıp, doğrunun ne olduğundan çok onun “nasıl” olduğu, “nasıl bir iz bıraktığı” ve “ne anlama geldiği” sorularının sunacağı olanaklar çerçevesinde, kent parçalarının kimliklerinin temsillerini oluşturmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yer, Kimlik, Mekan Algısı, Zamansal Kesit, Fragman