fbpx
AURA Alumni: Damla Kınasakal

Damla Kınasakal

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Döngüsel Mahalleler ve Müşterekleşme Aracı Olarak Atık: Zeytinburnu

Büyümeye dayalı insanın doğası görüşü, kaynak, emek, zaman sömürüsü ile beraberinde devasa atık üretimini de getirmektedir. Pandemiyle gelen ekonomik durgunluk dönemi ve iklim eylemleri, eşzamanlı uygulanabilir küresel iktisadi büyümeme ve yerelleşme politikalarına gerekli ve belki de uygun bir zemin olarak okunmuştur. Büyümeme ekonomisi ile geliştirilebilecek refah ve ekolojiyi önceleyen adil ve iyi yaşam potansiyelleri aranmıştır. 

Toprak rantken, herkesin söz ve üretim aracı sahibi olabileceği alanlar içinden Zeytinburnu Millet Bahçesi araştırıldı. Atık türleri baz alınarak ilçe ölçeğinde kendine olabildiğince yeten sürdürülebilir bir döngü tasvir edildi. İlçe halkı, ‘kırılgan’ gruplar, sivil toplum kuruluşları ve Zeytinburnu Belediyesi katılımıyla ekolojiyi ve paylaşımı merkezine alan eşitlikçi topluluklarla atık yönetiminin gündelik bir eylem olarak mahalle ölçeğine yayılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: müşterekleşme, yerel döngüsellik, politik ekoloji, Zeytinburnu Millet Bahçesi