fbpx
AURA Alumni: Deniz Koldaş

Deniz Koldaş

İç Mimar
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Ev Gezmesi

Proje temel olarak sokak bağlamında kentsel iç mekan kapsamında algılanan, bireylerin konut yoğunluklu semtlerde bina çekme mesafesinde kurguladıkları mekansal manipülasyon yaratımlarını tespit etmek, belgelemek ve aidiyet kavramı üzerinden sorgulama çalışmasıdır. Proje ürünü olarak yapılan mekansal manipülasyonların toplanması, plan ve kesit düzlemlerinde ifade edilerek arşivlenmesi ve bir web sayfası aracılığıyla yayınlanması şeklinde ilerler. Kentsel iç mekan tanımı üzerinden mekansal tanım oluşturulur. Manipülasyonların hangi objeler ile nerede ve nasıl kurgulanmış olduğu tartışılır ve mahremiyet kavramı üzerinden aidiyet hissi sorgulanır. Aşağıdan yukarı yapılmış olan bu mekansal müdahalelerin azımsanamayacak düzeyde fazla olması durumu tespit edilir ve bu konuda benimsenen farklı görüşlerden bahsedilir. Kurulan bu yarı mahrem mekanların özellikleri, öznel olarak algılanan etki alanlarının sınırları ve algılanan üzerinden aidiyet kavramı sorgulanır.