fbpx
AURA Alumni: Dilara Gülen

Dilara Gülen

Mimar
Bahçeşehir Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Haliç Kıyı Şeridinde Değişmeyen Doku: Perşembe Pazarı

İstanbul’un merkezinde bulunan Haliç, doğal liman özelliğine sahip olması nedeniyle ilk yerleşimlerden beri tercih edilen ve İstanbul’un gelişimine katkı sağlayan bir bölge olmuştur. Haliç kıyıları geçmişte mesire yeri olarak kullanılarak İstanbul halkının yeşil alan ve esenlik ihtiyacının karşılandığı ve su ile ilişkisinin aktif olduğu bir yer olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ancak kontrolsüz nüfus artışı ve sanayileşme gibi nedenlerden dolayı İstanbul yeniden yapılanma sürecine girmiş ve kıyı bölgelerinde değişim süreci başlamıştır. Haliç kıyı dokusu da dönüşüme girmiş, tahrip edilmiş ve mesire yeri olma özelliğini zamanla kaybetmiştir.

Haliç kıyısındaki doku değişimi tarihsel süreçte incelendiğinde Perşembe Pazarı alanındaki ticaret dokusunun eski zamanlardan beri sabit kaldığı tespit edilmiştir. Konum, ulaşılabilirlik ve bellek bakımından İstanbul için önemli bir konuma sahip olan Perşembe Pazarı alanının günümüzde birçok bariyer arasında kaldığı ve potansiyelinin elverişli şekilde kullanılamadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada Perşembe Pazarı bölgesi incelenmiş, analiz edilmiş ve bölgenin eski canlılığını geri kazanması ve esenliğe kavuşturulması adına öneriler sunulmuştur. Yöntem olarak alanın önemini ve günümüzdeki durumunu ortaya koymak için mekânsal analizler, kişisel gözlemler ve bölgenin sürekli ve geçici kullanıcıları ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu analizler sonucunda alandaki engeller belirlenmiş ve alanın potansiyellerine yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.