fbpx
AURA Alumni: Emre Taş

Emre Taş

Mimar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Su, Kent ve Mit

Kenti “su” metaforu üzerinden okumaya çalışarak kentsel mekân için yamuk bir bakışı tarif etmeye girişmek bu çalışmanın temel amacı oldu. Okuma Yalova’ da bir su coğrafyası üzerine kurulu, günümüzde de faal olan çeşitli su yapılarının konumlandığı antik bir yerleşime bakıyor.

Çalışma bölgeye ait sözlü kültürde aktarıla gelmiş mitlerin tespiti ve bunların mekânsal karşılıklarının tayini ile başlıyor. Başta; kolektif bilincin ürete geldiği anlatıları analiz etmek, insan zihninin nasıl işlediğine dair bilgileri su yüzeyine çıkarması yönüyle değerlidir. Böylece insanın mekânla olan çarpık ve akıl dışı ilişkisini açığa çıkaran veriler ortaya konabilecektir. Ardından mekânın algılanışı ve üretimi üzerine deneysel yapma yöntemleri geliştirilerek elde edilen bilgiye eklemlenmesi amaçlanacak. Tarifi yapılan yamuk bakışın “su mimarlığını” kurmanın ve ifade etmenin yöntemleri aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: Su, Panoptikon, Beden, Modernite, Yamuk Bakmak, Antikite, Dérive, Kolektif Bilinç, Arzu Mekanı, Temsil, Kodlama

Proje videosunu izlemek için: