fbpx
AURA Alumni: Eren Çağlar

Eren Çağlar

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Politik Bir Eylem Olarak Mimarlık: Farkındalık İçin Tasarlamak

Han, konaklama ve ticaret gibi farklı işlevleri barındıran, genellikle Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika’da görülen tarihi bir yapı tipolojisidir. 15. yüzyıldan günümüzü kadar bu tipte yapıların bir araya geldiği “İstanbul Hanlar Bölgesi” kentsel bir miras alanıdır. Fakat bu tarihi yapılar sürekli değişen sosyal ve ekonomik koşullara adapte olamamış ve yok olmaya başlamıştır. Proje, başlangıçta bu yapı grubunun nasıl tekrar kente kazandırılacağına odaklanmış olsa da kurtarma süreci kamusal otoriteleri, koruma kurulunu, kültür bakanlığını, mülk sahiplerini vb. birçok aktörü içeren restorasyon gibi geniş çaplı bir müdahalelere ihtiyaç duymaktadır. Bu müdahale beraberinde uzun ve bürokratik bir süreç getirmektedir. Fakat aktörlerin bu problemle ilgili ortak bir kaygıya sahip olmamaları nedeniyle bu uzun sürecin başlaması mümkün görünmemektedir. Araştırma sürecinde ki bu saptamalarla birlikte proje, öncelikli olarak problemle ilgili farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla mimarlık provokatör bir araca, proje ise politik bir eyleme dönüşür. Bu sebeple proje, geçici etkinlikler ve enstalasyonlar üreterek tüm aktörleri bir araya getirmeyi amaçlayan “Han Zirvesi” isimli politik bir etkinlik dizisi önermektedir. Bu etkinlik bir hareket başlatmak ve uzun koruma sürecinin başlangıç noktası olmayı planlamaktadır.