fbpx
AURA Alumni: Fatma Küçük

Fatma Küçük

Mimar
Uludağ Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Post – Pandemi Kentleşme Pratikleri: Mekansal / Sosyal Yansımalar

Bu araştırmada; ‘’Salgınların kentlere ve kentleşmeye etkileri nelerdir?’’, ‘’Cov-19 sonrası, kullanıcı davranışları ve mekan kullanım senaryoları ne yöne evrilecek?’’, ‘’Pandemi süreci kentsel mekan pratiklerini nasıl etkileyecek?’’, ‘’Cov-19 sürecinde iktidarın ‘kapatma’, ‘yasak koyma’, ‘gözetleme’ durum yaklaşımları, kentsel mekanları nasıl şekillendirecek?’’ gibi sorular yöneltilerek COVID-19 pandemisinin kentlere olan etkisi tartışılmaktadır.

Kapsam; Çatalhöyük’ten Kadıköy’e; Ortaçağ’dan Günümüze; Veba’dan Cov-19’a kadar süre gelmekte olan pandemi ve kentsel mekan tartışmasıyla farklı perspektiflerden ele alınarak oluşturulmaktadır. Anlatıda; ilk olarak kentleşme kavramı tartışılarak pandemi kavramı açılmakta; Ortaçağ kentlerinde salgınların sebebi olarak düşünülen hijyen olgusuna değinilmektedir. Bunun yanı sıra pandemi kavramı; panoptikon, kapatma, gözetim, denetim gibi kavramlarla ilişkilendirilerek ‘biyoiktidar ve pandemi’ tartışmaya açılmaktadır. Pandemi halindeki Cov-19 süreci ile bu tartışma günümüze taşınmakta ve kentsel mekan pratikleri tekrar sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: pandemi, kentleşme, hijyen, biyoiktidar, gözetim, yok-mekan, dijital arayüz