fbpx
AURA Alumni: Gülce Erincik

Gülce Erincik

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

İstanbul Kırsal Yerleşimleri Mevcut Durumu ve Bir Gelişim Yöntem Önerisi

İstanbul çoğunlukla yapılaşmıs alanları, tarihi, kültür-sanat faaliyetleri ile tanıdığımız bir şehir. Fakat İstanbul’un yapılaşmış alanının yüz ölçümünden daha da fazla bir kırsal alanı bulunmaktadır. Önemli doğa alanlarını, sulak alanları, kuş göç yollarını, birçok bitki ve hayvan türünü barındıran bu kırsallar aynı zamanda kırsal yerleşimlere özgü sosyo-ekonomik faaliyetler için alan sağlamaktadır. İstanbul’un kırsalları, insan dışı canlı türleri için önemli olduğu kadar kent merkezinin sürdürülebilir varlığı için de önemli olan bir alandır.

Çalışmam, İstanbul kırsallarının mevcut durumunu, kırsala güncel ve uluslararası yaklaşımları, güncel ve sürdürülebilir mimari tasarım yaklaşımlarını inceler. İstanbul’un kırsalı için insan dışı kullanıcıları ve sosyo-ekonomik faaliyetleri de içeren bir profil oluşturur. Daha sonra köylerden evrilmiş olan İstanbul kırsal mahallelerinin gelişimi için, yerel olanakları ve tüm ön araştırmaları değerlendirerek bir tasarım süreci ve parsel ölçeğinde bir kullanım önerisi sunar. Bu tasarım süreci önerisi ve kullanım önerisinin, halihazırda yapılaşmış olan alanlar için, yerel olanakları daha sürdürülebilir şekilde değerlendiren alternatif bir yapılaşma yöntemi sağlaması amaçlanmıştır. Bu alternatif yapılaşma yöntemi ile kenti çeperlerinden besleyen sosyo-ekonomik faaliyetlerin de korunması beklenmektedir.