fbpx
AURA Alumni: Hande Metin

Hande Metin

Mimar
Bahçeşehir Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Kent – Sanat – Mekan İlişkileri Bağlamında İstanbul Bienalleri Okuması

Temelinde sanat, kent ve mekân ilişki ve etkileşimlerinin sahip olduğu potansiyelleri tartışma motivasyonun yer aldığı bu çalışma, kentsel mekânda tekrar eden bir sanatsal etkinlik olan İstanbul Bienali örneği üzerinden ele alınmıştır. Bu doğrultuda kent ve kentsel mekânın modern hayat ve küreselleşme sonucunda değişen, dönüşen ve kaybolan işlevleri incelenmiştir. Kullanıcı ve mekanla iletişim/etkileşim kurma potansiyeline sahip olan sanat aracılığıyla insanları birbirine bağlayacak ihtimalleri oluşturan ve toplumsal ilişkiler üretilecek mekansallaşmalar yaratılması ve beraberinde kent mekanının sanat ile var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılması konu edinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kent, kentsel mekan, sanat, etkileşim, İstanbul Bienali