fbpx
AURA Alumni: Hilal Nur Balkan

Hilal Nur Balkan

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Belleğin Yıkımı; Yıkımın Belleği, Tarlabaşı

Bu araştırma projesinde, kentsel dokuda sosyal ve fiziksel olarak içi boşaltılmış, terk edilmeye zorlanmış, istimlak edilerek açılan boşlukların kentsel bellekteki süreci gözlemlenmiştir. Tarlabaşı kentsel dönüşüm süreci özelinde, ilişki ağlarının, kentsel sistemin nasıl etkilendiği, kamusal boşlukların ve toplumsal ilişkilerin değişimi üzerinden bir inceleme hedeflenmiştir.

Belleğin yıkımı, zaman, mekan ve algının kolektif belleğe dönüşümü ve bu ilişkilerden herhangi biri eksildiğinde sürecin nasıl işleyeceği üzerine bir incelemedir. Tarihsel süreçte Tarlabaşı’nın kentsel bellek oluşumu ve kaybı değerlendirilmiştir.

Yıkımın belleği, uzayan yıkım sürecinin, kentsel bellekte nasıl yer edindiği ve sosyal yaşamın bu süreçte nasıl etkilendiğini sorgulamıştır. İncelemeler, izlenimler ve sürece tanıklık sonrasında, kentsel dönüşüm ve belleksizleştirme ile ilgili bilinci açık tutmak ve gelinen durumun sosyal, fiziksel ve toplumsal yansımaları vurgulanmak istenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentleşme Süreci, Toplumsal Mekan, Biyo-iktidar, Kentsel Bellek, İlişki Ağları Yıkım İmgeleri