fbpx
AURA Alumni: İdil Tutak

İdil Tutak

Mimar
MEF Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Doluluğu Boşaltmak

Hızlı ve düzensiz kentleşme, çarpık yapılaşma, alt yapılardaki eksikliklerle birleştiği zaman İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan trafikle karşı karşıya kalırız. Trafik yaşam ve çevre kalitemizi etkileyen en önemli konulardan biridir. Sürekli artan ve çok büyük ekonomik kayıplara yol açan trafik sıkışıklığı, uzayan ve kişileri bezdiren yolculuk süreleri, bir türlü azaltılamayan trafik kazaları, sağlığımızı tehdit edecek boyutlara ulaşan hava ve gürültü kirliliği, toprağın verimsiz kullanımı… Sürdürülebilir bir çevre ve yaşanılabilir bir çevre için bu problemlerin kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu proje İstanbul’un tarihi yarım adasını trafik buharlaşması kavramıyla ele alıp incelenmiştir. Şehir merkezi araçlardan arındırıldığında boşalan otoparkların nasıl kullanılabileceğini anlamak için pilot bölgeler seçilip bir proje çalışması yapılmıştır. Tarihi yarımadada ki mevcut otoparkların şuan ki kullanım şekilleri, kapasiteleri, bölgedeki ihtiyaçlar, yeni ulaşım metotları araştırılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda tarihi yarımadada 3 farklı bölgede ki 3 farklı tarzda otopark seçilmiştir. Bu alanların kullanımda ki değişkenliğini mimarlıktaki uyarlanabilirlikle birleştirilip yeni ulaşımlara teşvik, yerel ve kentsel aktiviteler, kentsel ekoloji kavramlarını esas alınarak gelecek projeksiyonlara ışık tutmak için insan araba ilişkine dair bir araştırma gerçekleştirilmiştir.