fbpx
AURA Alumni: İnci Nazlıcan Sağırbaş

İnci Nazlıcan Sağırbaş

Mimar
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

İnsandan Öte bir İstanbul’da İhtimam Gelecekleri

 ‘İhtimam Gelecekleri’ kentteki güç sistemlerini yapısöküme uğratmayı ve bunların İstanbul’un kentsel mekanlarında nasıl araçlar, boşluklar, ritüeller ile yeniden üretildiğine ‘bakmayı’ amaçlar. Kimlerin geleceği? Kimlerin geçmişi? Kimlerin tasarımı? Kimler katılıyor ve kimlere dikkat veriliyor? Kim susturuluyor ve kim sessiz? Kim etkili ve kim etkileniyor? Tasarım süreçlerinde kim kalacak ve çıkacak? Kim ‘ihtimam’ gösteriyor? Bu sorularla beraber tasarımın etik bir sistem tarafından değerlendirilebilir olmasını sorguluyorum. Sorumluluk, kentte insan-merkezcilik ve düalizmin ötesinde bir “akrabalık” yoluyla harekete geçirilebilir mi?