fbpx
AURA Alumni: Işılay Türküm

Işılay Türküm

Mimar
FMV Işık Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Arkeolojik Çalışma Alanlarına Yönelik Mobil Tasarım Önerisi

Geçmişin yaşam alanları ve mimari elemanları, bugünün ören yeri ve kazı alanları olan arkeolojik sit alanları ve kültürel miraslarımız, kişisel ve mesleki olarak ilgimi çekmektedir. İlgim ve merakım doğrultusunda bu alanlara yönelik hazırlanan çevre düzenlemeleri, koruma kanun ve uygulamaları üzerine ülkemizdeki güncel işleyişi inceledikten sonra saha tecrübesi edinmek amacıyla yürütülen kazıları gezmeye ve kazılarda çalışmaya başladım. AURA İstanbul Güz 2022 Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu’nda bu alanların mevcut durumlarına ve potansiyellerine yönelik neler yapılabileceğinin saptandığı ve belgelendiği bir proje altlığı oluşturmak istedim. Bu proje kapsamında ikisi kent içinde, üçü kırsalda olmak üzere toplam beş kazı alanı inceledim. Yetkili çalışan konuşmaları, literatür taramaları ve okumalarla alanların mevcut durumunu ve alanlara yönelik yaklaşım, yönerge ve projeleri anlayarak gelecekteki çalışma alanlarında esenliği sağlamak amacıyla bir sistem ve tasarım önerisi geliştirmeye çalıştım.

Arkeolojik çalışma alanlarına yönelik tasarım önerisi, çalışanların konaklama ve çalışma imkanlarını iyileştirmek ve alandan çıkarılan kültür miraslarının güvenli şekilde muhafaza edilerek işlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmektedir. Ülkenin çeşitli yerlerindeki kazı alanlarının ihtiyaçlarına hizmet edebilmesi için taşınabilirliği, uyarlanabilirliği ve eklemlenebilirliği ön plana çıkan tasarım önerisinin, kazı sahalarındaki birimlerin estetik değerine de katkı sağlaması düşünülmektedir.