fbpx
AURA Alumni: Kevser Özdemir

Kevser Özdemir

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Bir Atıllık Göstergesi Olarak Kara Surları ve Çevresi

Kent bütünlüğü ve kentin mekânsal sürekliliğinin sekteye uğraması, kimi zamanda da yarattığı olumsuz görüntü ile atıl kalmış kentsel mekânlar kentin sorunlu parçaları olarak kentin içerisinde yer edinmiştir.

Bu çalışma ile dünya tarihinde önemli bir yere sahip, ancak günümüzde harap ve bakımsız durumda olan Kara Surları’nın ve çevresinde yer alan atıl mekânların incelemesi yapılarak, kent hayatına yeniden kazandırılması, plancı ve tasarımcılara yaratıcı yaklaşımlar getirmeleri açısından bir kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Değişim ve dönüşüm süreçleri içindeki kent mekânı, birçok olumsuz sonuca sebep olarak atıl alanların varlığını oluşturmuştur. Türk Dil Kurumu tarafından “etkisiz, işe yaramaz” olarak tanımlanan “atıl” kelimesi, genel anlamda herhangi bir sebepten dolayı işlevsiz kalmış ya da önemini yitirmiş, parçalanmış veya arada kalmış, artık kullanılamayan, tekinsiz, boş, gelişmemiş ve tanımsız alanları ya da yapıları ifade etmektedir. Ayrıca, bu kavram birçok araştırmacı tarafından tanımlanmış ve atıl alanlarla ilişkili alt kavramlarla desteklenmiştir.

Atıl alan kavramı üzerine 1950’li yıllardan günümüze kadar farklı yorumlamalar getirilmiştir. Bu kavrama dair tanımlamalar yaklaşık yetmiş yıllık süreç içerisinde farklı kent ve gelişmeler ekseninde yeniden ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: atıl alanlar, kayıp alanlar, kentsel tanımsız mekânlar, tarihi yapı, İstanbul Kara Surları