fbpx
AURA Alumni: Liana Kuyumcuyan

Liana Kuyumcuyan

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Politik Araç Olarak Mimari İmge: Taksim Örneği

Taksim Meydanı, Türkiye’nin Cumhuriyet rejimine geçtiği dönemde, önceki sisteme karşı temiz bir sayfa açmak üzere tasarlanmış bir alandır. İstanbul’un o yıllarda var olan diğer meydanlarına göre Taksim’in farkı, yeni rejimin ideolojisini yansıtacak bir yer olarak planlanmasında ve burada kutlamalar ve toplanmaların olacağı öngörülerek tasarlanmış olmasında yatar.

Bu çalışma, her dönem devlet eliyle dönüşmüş ve ulusal hafızaya farklı şekillerde kazınmış Taksim’de bulunan ve bulunmayan, ancak izleri görünen mimari imgelerin politik araç olarak nasıl kullanıldığını kendi döneminin tarihsel çerçevesinde anlamayı amaçlamaktadır.

Devletin mimari ve kentsel öğeleri bir manipülasyon aracı olarak kullanışını anlaşılır kılmak için parçalarına ayırmak ve incelemek, gündelik hayatta mekânın kullanıcılarının da bu aracın nasıl işlediğini anlamalarında yardımcı olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Taksim Meydanı, Kentsel Mekan, Mimari İmge, Kentsel İmge, Karşıtlık Mekanı, Bakış Açısı