fbpx
AURA Alumni: Manas Demirkasımoğlu

Manas Demirkasımoğlu

Mimar
TED Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Firuzağa’da Heterotopik Bir Yürüyüş

Bu çalışma, gündelik hayat pratiklerini ve kentsel yaşamı inceleyerek içinde bulunduğumuz aynılaşma ve rutinin yükselişi durumunu anlamak, sorular sormak ve cevaplamaya çalışmak amacıyla hazırlanmıştır. Küresel bir süreç olan homojenleşmenin getirdiği “aynılaşma”ya karşı farklı kimlikler ve seslerle ortaya çıkan kent mekanını paylaşma/ kullanım çatışmaları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma alanı olarak İstanbul’un kozmopolit çekirdeği olan Beyoğlu’nun Tophane semtindeki Firuzağa Mahallesi seçilmiştir.

Foucault’un “Öteki Mekanlara Dair” makalesinde kavramsallaştırdığı heterotopya kavramı temel alınarak mahalle ölçeğinde teorik bilginin karşılığı aranmaya ve çatışma dinamikleri ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Heterotopyalar, “öteki” olma olasılıklarının önünü açar. Farklı olasılıklara, seslere, insanlara yer açmasıyla temsil alternatifleri arttıkça bu alanlarda çatışma artar. Farklılaşma arayıştır, dengenin bulunması için önemli adımdır. Bu noktada da heterotopyaların toplumsal dinamiklerin oluşmasındaki yeri farklılığın çarptığı zihnin veya duygunun tetiklediği yaratım zorunluluğunun çıktıları ile artan sesliliklerden nedenli önemlidir.

Şehirler yaşayan organizmalar gibidir, yaşamını sürdürebilmesi için bazı metabolik süreçlerden geçerler. Bu nokta da ana tema olarak belirlenmiş metabolik keşifler çalışmaya genel bir çerçeve çizmiştir. Şehirde bulunan sosyal, kültürel ve politik döngüler incelenerek berlirlenmiş alandaki görünen ve görünmeyen dinamikler incelenmeye çalışılmıştır.