fbpx
AURA Alumni: Mine Öztürk

Mine Öztürk

Mimar
Dokuz Eylül Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Kırsalda Boşluğun Devinimi

Bu çalışmada; katmanlı kırsal yapı içerisinde yürüyerek farklı ritimlerin deşifre edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma, yürüyüş uygulamasını hem boşluğun değişinimini gözlemleme aracı hem de manzarayı sürekli (yeniden) inşa eden estetik bir uygulama olarak görmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ilk kısmı, kırsalda boşluğa dair bir bakış kurmayı hedeflemektedir.

İkinci bölümde belli bir rota üzerinde yapılan bir dizi günlük yürüyüş sırasında toplanan çeşitli verilerden yararlanılarak bir anlatı oluşturmaktadır. Sonuç olarak, araştırmalar doğrultusunda edinilen bilginin farklı bakış açıları ve zamansallık ile deneyimletilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen rota üzerinde deneyimletilmesine olanak veren farklı alt boşluklar ve deneyim alanları oluşturan beş adet mekânsal kurgu oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırsal, Boşluk, Ritim, Devinim, Yürüme, Kırsal Okuması