fbpx
AURA Alumni: Mustafa Enes Çetin

Mustafa Enes Çetin

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Paylaşımın Mimarisi: Konut Mekânları Üzerinden Ortak Yaşam Okuması

Müşterek mekânlar ve bu pratikler, insanlar arasında yeni ilişkiler üretir, ortak yaşamın vücuda gelmesini mümkün kılar, karşılaşmalara ve müzakerelere teşvik eder. Araştırma sürecinde geçmişten günümüze özellikle son asırda yapılmış olan projelerden seçilmiş örnekler mercek altına alınmıştır. Bu örnekler üzerinden ortak mekânların sosyal ilişkiler üzerindeki etkisi, tarihsel süreçteki değişimleri, plan ve kesit düzlemindeki tipolojileri incelenmiştir ve ortak mekan kavramı tartışılmıştır. Yaşanan değişimlerin, dönemin şartlarının ve ideolojisinin, mimarların tasarımlarının müşterek mekânlar üzerinde doğrudan veya dolaylı biçimde etkili olduğu gözlemlenmiştir.

Bu kapsamda bunun tarihsel süreç içerisindeki okuması da çalışmanın ana omurgasını oluşturmaktadır. Paylaşım mekânlarının konut yapılarındaki varlığının öneminin vurgulanması ve mekânsal organizasyonlarının görünür kılınması amaçlanmıştır.

Kapak Görseli: Le Corbusier’in Unite d’Habitation yapısına ilişkin Connor McCarron tarafından üretilen görsel, paylaşımın mimarisi bağlamında yeniden yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: müşterek mekan ,paylaşım, mekânsal kurgu, ortaklaşalık, sosyal ilişkiler