fbpx
AURA Alumni: Naz Üstündağ

Naz Üstündağ

Mimar
MEF Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

Atıl Bırakılmış Alanlar Arasındaki Yarı Kafes Örgütlenme Biçimlerinin Deşifre Edilmesi: Karaköy, Perşembe Pazarı

Bu çalışmada atıl bırakılmış alanların yarı kafes sistemde nasıl örgütlendiği, bu sistemin neler söyleyebileceği ya da söyleyemediği ve bu sistemin atıl bırakılmış alanların kullanımına etkisi üzerine bir araştırma yapılmıştır.

Araştırma süreci atıl alan kavramının literatürdeki kullanımlarına bakılarak başlamış ve yeniden adlandırma ihtiyacı ile ele alınarak “atıl bırakılmış alanlar” olarak ele alınmıştır. Atıl bırakılmış alanların yoğun olduğu Karaköy, Perşembe Pazarı yer olarak seçilmiştir ve bu alan üzerinden yarı kafes örgütlenme biçimleri okunmuştur. Yarı kafes örgütlenme biçimleri okunurken Karaköy, Perşembe Pazarı bölgesinin tarihçesi ve tarihi haritaları referans alınmıştır. Atıl bırakılmış alanların oluşum süreçlerine bakılmış ve bu alanlar, düzlemsel, mülkiyet durumu, yükseklik, görünürlük, dönemsel olarak kullanılabilirlik ve bitki durumuna göre belirli sınıflandırmalar altında incelenmiştir.

Bu araştırma ile, yarı kafes sisteminin duyarlı olduğu, yoğun ve karmaşık ilişkileri ifade edebildiği, her elemanın bir diğeriyle kurabildiği çapraz ilişkiler sebebiyle olasılıkların ve ilişkilerin çok fazla olduğu anlaşılmıştır.