fbpx
AURA Alumni: Özlem Kurtcu

Özlem Kurtcu

Mimar
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Kentsel Çevrenin Çocukların Gözünden Okunması ve Bir Öğrenme Mekanı Olarak Sokak

Kentler ihtiyaç ve dinamiklere göre değişen, uyum sağlayan canlı metabolik sistemler bütünüdür. Sanford Kwinter’ın Soft Sistem1 olarak tanımladığı bu organizma hareket etme, içsel olarak farklılaşma, özümseme, dönüştürme ve çevresiyle bilgi alışverişinde bulunma kapasitesine sahiptir. Bu akışkan metabolik sistem doğal, beşeri, sosyal, kültürel, politik, demografik ve bunun gibi çok sayıda katmandan oluşmaktadır.

Bu çalışmada kentsel metabolizmanın sosyolojik yapısının önemli bileşenlerinden olan çocuklar konusuna odaklanılmıştır. İnsan-çevre ilişkileri ve öğrenme yöntemleri çalışmalarına dayanan ve 5-6 yaş grubundan çocuklarla gerçekleştirilen bu araştırma, İstanbul’un çeperinde mahalle ölçeğinde çocukların kentsel mekan algısına ve kamusal alanlara katılımına odaklanmaktadır.

Çocukların optimal gelişme olanağı bulabilmesinde okullar ve eğitimciler kadar yerel yönetimler ve tasarımcılar da sorumludur. Kentsel çevre çocukların gelişimlerini sınırlamak yerine destekleyen, özgürleştirici, eğlenceli, keşifsel öğrenme süreçleri içeren yaşantılar sunmalıdır. Hedeflenen nokta, bu araştırma sonucunda ulaşılan verilerin vaka analizi niteliğinde olması ve İstanbul’da veya başka şehirlerde kent çeperinde çocukları da kapsayan kentsel tasarımlar yaparken kullanılabilir bir kaynak olmasıdır.