fbpx
AURA Alumni: Selen Erdoğan

Selen Erdoğan

Mimar
Dokuz Eylül Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

Bir Bakış Bir Yıkılış İstanbul Topoğrafyası

İstanbul gibi özgün bir fiziki yapı ve tarihsel geçmişe sahip olan şehirde yaşanan dönüşüm gündemimizde silüetin bozulup bozulmadığı konusuyla sıkça belirir. Kentteki bu yükseliş ve değişim topoğrafyaya bir baş kaldırı gibi çoğu zaman var olan katmanları doldurmakta ve insanların zaman, mekan ve kent algılarıyla oynamaktadır.

İnsanlığın tarihten günümüze dek sürekli mücadele ettiği topoğrafya artık günümüzde bize engel teşkil ettiği an bizler tarafından yıkılmaktadır. Ve bizler artık topoğrafya üzerine yeni bir örtü serer gibi inşa ettiğimiz yapılar, açtığımız alanlar ile yeni bir katman-topoğrafya oluşturmaktayız. Bu noktada artık eskiden bizler için daha farklı bir anlam ifade eden topoğrafyanın günümüz anlamı tartışılmalıdır. Topoğrafyanın taşıdığı anlamı daha iyi kavrayabilmek için İstanbul’un ilk yerleşim tarihinden günümüze dek yaşadığı değişimleri bir zaman çizelgesi haline getirdim ve bu timeline’a Kentin topoğrafyasında en büyük değişimlere sebep olmuş olayları- genellikle felaketleri ekledim. Bu timeline için yaptığım araştırmalar sonucunda topladığım bilgilerle vardığım belli noktalardan biri İstanbul’un dönem dönem bölgesel ‘’resetlenme’’ yaşaması oldu. Kimi zaman bir sel, kimi zaman bir deprem ya da yangın dönem içerisinde İstanbul’un zamanı yakalaması için tekrar inşasına olanak sunmuş adeta dönüşüm için bir bahane sunmuştur.

İstanbul için dönüşüme sebep olacak bir yıkım yaşandığı takdirde kentin tekrardan inşası nasıl olacaktır?