fbpx
AURA Alumni: Serra Aleyna Bilgin

Serra Aleyna Bilgin

Mimar
Kadir Has Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Haliç’in Endüstriyel Mirası: Hasköy Yün ve İplik Fabrikası’nın Yeniden Ele Alınması

Haliç kıyılarının doğal güzelliğinin yanında konumu, kentle ilişkisi ve denizin kara içerisine uzanmasıyla doğal bir liman oluşturması tarih boyunca İstanbul’un gelişmesinde büyük roller oynamıştır. Ekilip-biçilen alanlar, bahçeler, bağlar ve mesire alanlarıyla ünlü olan Haliç kıyıları, Endüstri Devrimi’nden sonra Osmanlı’da sanayileşmede artış gözlemlenmesiyle deniz ulaşımı ve hammadde temini açısından kolaylık sağladığı için endüstriyel tesisler kurulduğu bir bölge haline gelmiştir. Sanayi planı ile kurulan fabrikalar, tersane ve plansız konutlaşmalar sonucunda Haliç Mesire Alanı olmaktan uzaklaşmış yerini sanayi atıkları almıştır. 1980-1990 yılları arasında Haliç’in eski mesire kimliğini geri getirmek amaçlı büyük çaplı sanayi temizlenmesi yapılmıştır. Bu temizlenme sonucunda sanayiden arındırılmış alanlar reakreasyon alanları, atıl kalmış mimari ve tarihi öneme sahip olan endüstriyel yapılar/miraslar ise restore edilip, tekrardan işlevlendirilmeye başlanmıştır.

Bu araştırmada Haliç’in Hasköy semtinde bulunan ve atıl kalmış endüstriyel miraslarımızdan biri olan Hasköy Yün ve İplik Fabrikası bulunduğu kentsel çevrenin sosyal ihtiyacına cevap verecek şekilde tekrar ele alınabilir mi sorusunu incelenmektedir. Hasköy Yün ve İplik Fabrikasının olası kentsel yenilemedeki yeri ve kültürel endüstri açısından üstleneceği rolü incelenmiş; yapıyı bulunduğu çevreyle ilişkilendirecek olası işlevlendirmeler ve mekansal senaryolar düşünülmüştür.