fbpx
AURA Alumni: Sidar Alışık

Sidar Alışık

Mimar
Mardin Artuklu Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

Mekânın Belleği: Tikelden Tümele Bir Bellek İncelemesi

Mekânın belleği araştırma konusu olarak seçilmiş, bellek ile ilgili yapılan okumalar ve çıkarımlardan sonra üç farklı rota üzerinden bir araştırma planlanmıştır. Araştırmanın başlığında bahsedilen tikel alan; mimari elementlerin parça parça görünür kılındığı bir alanı ifade eder. Burada bellek araştırması mimari yapının tümünü alan, genel hikayelere odaklanan bir anlatı değil de, parçaların hikayesinden bütüne giden bir kurgu şeklinde oluşturulmuştur. Tümel olarak kurgulanan alanda ise tüm bu mekan parçaları farklı biçimlerde bir araya gelir. Rota kurgusundan yola çıkılarak, araştırmacının rotadaki deneyimleri ve akılda kalan şeyler temsile dökülür. Tüm bu süreçler beyinde bellek mekanizmasına benzetilir. Beyinde algılama sürecinden sonra depolama alanına giden olgular, hatırlama eylemi olduğu zaman yeniden çağırılır. Hatırlama eylemi olduğunda, unutulan detaylar belleğe yön verir. Unutulanların yeri bazen boş kalırken, bazen de yerlerine başka imgeler gelir. Rota üzerinden akılda kalan yani hatırlanan imgeler, tikel alanı sembolize eder. Bu imgelerin tekrar bir araya gelmesi, yani bellek oluşturma süreci ise tümel alandaki durumu simgeler. Mekânın belleğinden, bellek mekanlarına bir geçiş ve bu geçişte de bir kent okuması denemesi yapılır.