fbpx
AURA Alumni: Sümeyra Didar Akın

Sümeyra Didar Akın

Mimar
Bilkent Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Doğal Tasarım ve Bilişsel Tasarım Arasındaki Girdap Dijital Materyaliteye Karşı

Kentin kendi üzerinde bilinç ve kolektif bellekten oluşan mekânsal varlığı açısından öteye ulaşma arzusunu tatmin etmek için bilişsel ve dijital modeller öneren teorik bir şema geliştirilmiştir.

Araştırmanın amacı yeni deneyimleme ve tasarlama yollarının keşfedileceği, kentin zaman içinde oluşturduğu metafiziksel âlemleri inşa etme adına bir yöntem olan bilişsel deneyim ile dijital maddesellik arasında bir diyalekte değişebilir olmakla birlikte ulaşması şeklinde ifade edilebilir.

Bu bağlamda, kentin zaman, dil, tarih ve doğası ve mimarisi arasındaki bağlantıları araştırılmış, bu bağlantılar ile metaforik ilişkiler kurularak mimarlık kuramına katkı sağlamaya çalışılmıştır.