fbpx
AURA Alumni: Sümeyye İşbilir

Sümeyye İşbilir

Mimar
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

Göçlerle Dönüşen İstanbul: Günümüz Göçlerini Homojenize Etmeye Yönelik Bir Öneri

İnsanların siyasi, ekonomik, sosyal veya doğal nedenlerden dolayı coğrafi olarak yer değiştirmesi olarak tanımlanan göç; geçmişten günümüze kentlerde sosyal ve fiziksel yapının en önemli şekillendiricilerinden biri olmuştur. Türkiye ve İstanbul da coğrafi konum etkisiyle göç rotaları üzerinde merkezi bir konumda yer almış ve tarih boyunca göç hareketlerinin kimi zaman tanığı kimi zamansa hedefi olmuştur.

Çalışma, “İstanbul’un yerlisi kim?” sorusunun getirdiği bir arayışla başlamıştır. Bu arayış esnasında ortaya çıkan hem fiziksel hem de sosyal açıdan devinim halindeki nüfus ve kullanıcı karakteri, çalışmayı İstanbul ve göç arakesitinde şekillendirmiştir. Bu bağlamda çalışmaya göç olgusu ve kategorileri incelenerek başlanmıştır. Bu incelemenin ardından İstanbul tarihinde göçler araştırılmış ve araştırma sonucunda V. yüzyıldan günümüze gerçekleşen göçler, zaman ve göç kategorileri düzeylerini barındıran bir matris oluşturularak temsil edilmeye çalışılmıştır.

Çalışmada İstanbul tarihinde göçlerin incelenmesinin ardından günümüz göçlerine odaklanılmıştır. Günümüz göçleri kapsamında ortaya çıkan geçici koruma statüsü analiz edilmiştir. Analizler sonucunda günümüz göçlerinin ülke genelinde dağılımının heterojen bir karaktere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın amacı, bu heterojen karakteri homojenize etme yönünde bir öneri sunmaktır.